Slovensko v roku 2050 bude iné ako dnes, nehovoriac o porovnaní s obdobím 60. a 70. rokov minulého storočia, keď sa väčšina súčasných budov postavila. Podnebie bude citeľne teplejšie, vlny horúčav a obdobia bez zrážok budú dlhšie, extrémne prejavy počasia častejšie.
Naša spoločnosť bude podstatne staršia. Ľudia nad 65 rokov, ktorí ťažšie znášajú vysoké letné teploty a zároveň potrebujú viac vykurovať v zime, budú v roku 2050 tvoriť až 30 % populácie namiesto súčasných 15 %. Ceny energií budú s najväčšou pravdepodobnosťou podstatne vyššie, už dnes pritom dávajú naše domácnosti na energie najväčší podiel svojich príjmov v Európskej únii.

Našou výzvou, ale aj príležitosťou je urobiť z budov našu prednosť a základ zdravia a prosperity spoločnosti.


Platforma Budovy pre budúcnosť – BPB  predstavila začiatkom júna nový dokument Program Budovy 2050. Na prezentácii sa zúčastnilo viac ako päťdesiat zástupcov z verejnej správy, úradu vlády, záujmových a odborných združení a odborná verejnosť.
Stiahnite si dokument >>TU

Program Budovy 2050 vysvetľuje, aký významný je vplyv budov na zdravie a produktivitu obyvateľov, ekonomickú výkonnosť, energetickú bezpečnosť.

Zároveň ukazuje, že obnova a výstavba kvalitných, energeticky hospodárnych budov s kvalitným vnútorným prostredím, pripravených aj na klimatické či demografické podmienky roku 2050, je technicky a ekonomicky uskutočniteľná už dnes. Urýchlenie prechodu k takýmto kvalitným budovám je však podmienené aj zmenou verejných politík, ktorých návrh je podstatou Programu Budovy 2050.


O platforme:
BPB sa aktívne podieľa na tvorbe verejných politík, ktoré ovplyvňujú výstavbu a obnovu budov, s dôrazom na energetickú hospodárnosť, zdravé vnútorné prostredie a udržateľnosť. Zakladajúcimi členmi sú Združenie pre podporu obnovy bytových domov (ZpPOBD), Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC), Inštitút pre energeticky pasívne domy (iEPD). Pridruženými členmi sú SLOVENERGOokno a Asociácia výrobcov minerálnych izolácií (AVMI). Budovy pre budúcnosť reprezentujú prostredníctvom svojich členských združení viac ako 140 firiem podnikajúcich v oblasti stavebníctva a energetickej efektívnosti s celkovým ročným obratom viac ako 1,5 mld. eur a vyše 7,5 tisíc zamestnancami.

Newsletter BPB >> TU