Ekologická novinka na kontaktne zateplenie fasád s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami, dobrými akustickými vlastnosťami, spĺňajúca maximálne požiadavky na požiarnu bezpečnosť.

ISOVER uviedol na trh novú fasádnu dosku z minerálnej vlny na báze skleného vlákna. Vlastnosti nového izolačného materiálu bolo možné si osobne vyskúšať na školeniach, ktoré spoločnosť ISOVER organizovala. Dnes môžeme konštatovať, že nový izolačný materiál sa vďaka svojim vlastnostiam veľmi rýchlo udomácnil vo svojom segmente a stavebníci si ho obľúbili. Prvé realizácie na seba nenechali dlho čakať.

Nový typ izolačnej dosky určenej na kontaktné zateplenie fasád ponúka výnimočné tepelnoizolačné vlastnosti v kom­binácii s výrazne nižšou hmotnosťou, ktorá je o viac ako 50 % menšia ako pri bežnej minerálnej izolácii. Doska obsahuje nové organické spojivo na rastlinnej báze, ktoré značne znižuje emisie VOC. Ďalšími prednosťami izolácie ISOVER Clima 34 G3 je zjednoduše­ná manipulácia a aplikácia, vysoká protipožiarna odol­nosť, vynikajúce akustické parametre izolácie. Vďaka vysokému podielu recyklovaného skla, až 80 %, je izo­lácia obzvlášť vhodná pre ekologické stavby.

VÝHODY:
– vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
– nízka hmotnosť (až o 50 % nižšia ako bežná minerálna izolácia)
– jednoduchá manipulácia a spracovateľnosť
– tepelná, zvuková a protipožiarna izolácia v jednom
– vysoká paropriepustnosť
– ekologický výrobok (až 80 % recyklát)