iEPD

Switch to desktop Login

8:00   Registrácia     
9:00   Príhovor predsedu, otvorenie konferencie
9:20   Markus Prackwieser

Lodenareal Innsbruck,

Bytový dom O3 Innsbruck,

Justičné centrum Korneuburg

3 budovy v pasívnom štandarde www.din-a4.at

10:20   Pavol Pokorný Na ceste k lepším domom - (nielen) o pasívnom dome na Kremenici v Stupave
www.pokornyarchitekti.sk
10:40     Diskusia  
11:00   Prestávka    
11:30   Jana Bendžalová Budovy s takmer nulovou potrebou energie a nákladovo optimálna úroveň energetickej hospodárnosti budov
12:00   Jiří Beranovský Pasivní panelák? Ano, to myslíme vážně!
12:20   Posterové prezentácie
    Jozef Bednár Význam vzduchovej priepustnosti konštrukčných materiálov pri navrhovaní pasívnych a nulových budov.
    Jan Koloděj Pasivní domy – jak poznáte, že máte pasivní dům?
    Petr
Filip Pasivní domy v Arktidě
    Katarína Korytárová Ekonomické posudzovanie budov a možnosti jeho využitia v praxi
    Roman Šubrt Bodové tepelné mosty nadkrokevních tepelných izolací
12:40     Diskusia  
13:00   Obed    
14:30   Kateřina Mertenová Energeticky aktivní věž v areálu Fronius = finální krok k energetické autonomii revitalizovaného sídla firmy
www.pau.at
15:00   Jozef Štefko Od pasívneho k nulovému – výsledky monitoringu nulového domu v Kremničke
15:20   Posterové prezentácie  
    Vanda Holeščáková Hľadanie rovnováhy
    Pavol Korček Náš prvý „pasívny“ dom: Skúsenosti z navrhovania a realizácie energeticky efektívneho domu na báze dreva
    Rostislav Kubíček Plusový rodinný dům v Brně Komíně
    Ľubica Šimkovicová Integrovaný dizajn verzus/a projektová prax
15:40     Diskusia   
16:00   Prestávka    
16:30   Michal Lešinský Výstavba bytového domu s  uplatnením princípov pasívneho štandardu v Bratislave
16:50   Josef Smola Zkušenosti z realizace pasivního bytového domu pro seniory v Modřicích
17:10   Jan Tywoniak Lehké obvodové pláště při energetické sanaci budov
17:30   Záverečna diskusia a ukončenie konferencie

18:00   Spoločenský večer sa uskutoční v reštaurácii
Savage garden na Námestí slobody
(hneď vedľa FA STU)
savagegarden.sk 

Tešíme sa na Vašu účasť.

© iepd 2012

Hore Desktop verzia