konferencia

14. november 2017 / utorok / začiatok 08.30 hod., Bratislava – Hotel Bratislava**** , Seberíniho 9. Spoločnosť Xella Slovensko, spol. s r.o. Vás srdečne pozýva na odbornú konferenciu:

PROGRAM
  ÚVOD DO PROBLEMATIKY

●  Návrat ku kvalitnému a zdravému bývaniu

●  Ing. Jana Bendžalová, PhD., zo spoločnosti ENBEE

 

  YTONG RIEŠENIE PRE STENY A STRECHY

●  Novinky v systéme Ytong

●  Teplotechnické detaily

 

  ENERGETICKÉ A EKONOMIKCÉ POROVNANIE RODINNÉHO DOMU

●  Rozpočty domu v rôznych energetických štandardoch

 

VETRANIE BUDOV

●  Skúsenosti z praxe a pohľad odborníka

●  Ing. Vladimír Šimkovič, DI, Energy Concept, s.r.o.

 

  BEZPEČNOSŤ STAVIEB Z YTONGU

●  Odolnosť voči vlámaniu

●  Požiarna odolnosť

 

 YTONG DIALÓG

●  Záverečná skupinová diskusia

 

  Účasť, občerstvenie a obed – BEZPLATNÉ

 

 Rezervujte si miesto prostredníctvom elektronickej PRIHLÁŠKY

Toto podujatie bolo zaradené do Sústavného vzdelávania architektov a za účasť na ňom môžu členovia SKA získať kredity.