Názov a sídlo:
Inštitút pre pasívne domy
Nám. slobody 19
811 06 Bratislava
 .
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
IBAN:
SK56 1100 0000 0026 2201 3577
Registrácia:
MV SR, VVS/1-900/90-26550
Korešpondenčná adresa:
Kopčianska 8A
851 01 Bratislava
IČO: 318 099 44
DIČ:
2022 080 280
 .
Tel.:
+421 918 391 084
E-mail: iepd@iepd.sk
Napíšte nám:
Kontaktný formulár nájdete
v päte stránky.