NEED – NAVRHOVANIE ENERGETICKY EFEKTÍVNYCH DOMOV 

Novú publikáciu od Henricha Pifka, architekta, pedagóga a nášho kolegu v iEPD pripravilo vydavateľstvo Eurostav. Svoje vyše desaťročné skúsenosti s navrhovaním takýchto budov premietol do knihy NEED, ktorá neponúka konkrétne návody. To sa ani nedá, pretože navrhovanie energeticky efektívnych domov je proces s mnohými premennými a rôznorodými riešeniami. Kniha predstavuje skôr inšpiráciu a povzbudzuje k spôsobu rozmýšľania, ktorý by mal viesť nielen k energeticky efektívnym riešeniam, ale aj k návrhu esteticky kvalitnej architektúry. Publikácia má potenciál stať sa každodenným pomocníkom pri navrhovaní energeticky efektívnych budov.

KNIHU SI MÔŽETE ZAKÚPIŤ VO VYDAVATEĽSTVE EUROSTAV A V KNÍHKUPECTVE ARCHBOOKS!
CENA PUBLIKÁCIE: 39,- Eur vrátane 10% DPH

Doc.Ing.arch. Henrich Pifko, PhD., je jedným z najerudovanejších odborníkov z tejto oblasti, má široké teoretické, ale aj bohaté praktické skúsenosti s navrhovaním energeticky efektívnych domov a budov.

KNIHU SI MÔŽTE OBJEDNAŤ >>  TU