Vďaka Vašim podnetom je program ISOVER Fragment v5 opäť o niečo lepší. Pripravili sme pre Vás hneď niekoľko noviniek, ktoré uľahčia, sprehľadnia a zjednodušia Vašu prácu s týmto programom. Výpočtový nástroj  bol aktualizovaný v závere minulého roka. Pribudla rozsiahla databáza nových skladieb, množstvo z nich je dostupných aj vo forme dwg a BIM súborov.

Našim cieľom je zjednodušiť vám prácu s programom a robiť ho komplexnejším.

 

Stiahnite si leták  >> TU