Letné teplotné rekordy vyhnali do bratislavských ulíc meteorológov zo SHMÚ. Ich analýza mestskej klímy preukázala ochladzujúci efekt zelených a vodných plôch. Potenciál ponúkajú strechy.

„Za kľúčové riešenie klímy v meste považujeme rozširovanie zelených striech,“ navrhuje Vladimír Balent, špecialista na úspornú výstavbu zo spoločnosti ISOVER. „Keď sa pozrieme na situáciu uplynulých mesiacov, mestá trpeli buď prehrievaním alebo následkami silných dažďov, ktoré kanalizačný systém nezvládal odviesť. Zelené alebo vegetačné strechy zachytávajú vodu a jej postupným odparovaním ochladzujú mestské prostredie.“

 

Víac sa dočítate v článku, ktorý vyšiel v septembrovom čísle časopisu TREND