Ste budúcim investorom pasívneho domu a chcete sa ubezpečiť, že Vaša investícia bude úspešne zhodnotená? Len realizácia na základe dobrého projektu môže viesť k úspechu. Ak máte kvalitný projekt so všetkými odporúčanými náležitosťami (nájdete ich na www.iepd.sk), motivujte realizačnú firmu ku kvalitnej práci. Získanie certifikátu PHI “Certifikovaný pasívny dom” zvýši aj jeho trhovú hodnotu.


Potvrdenie kvality

Inštitút pre energeticky pasívne domy patrí k inštitúciám, ktoré sú oprávnené vydávať certifikát PHI Darmstadt pre realizované domy, spĺňajúce všetky požadované kritériá pasívneho domu. Využite ponuku certifikácie pasívnych domov ako záruku kvality Vašej nehnuteľnosti.

Pasívne domy sa vyznačujú predovšetkým vysokým komfortom vnútorného prostredia s minimálnou potrebou energie. Na stavebnom trhu sa objavuje stále viac subjektov, ktoré ponúkajú ich projekciu a výstavbu. Realizácia domu, ktorý získa prestížny certifikát, je pre každého zúčastneného vysvedčením kvality. Certifikácia prebieha na objednávku, je posúdená na základe projektu s potvrdením realizácie podľa neho. Pre dosiahnutie tohto dokladu kvality Vám ponúkame už počas projektovej fázy poradenské služby. Včasná optimalizácia môže viesť k úspore a odhaleniu chýb ešte pred realizáciou objektu.


Certifikát PHI - modernizácia   Certifikát PHI - klasik...  siegel_energiesparhaus_de

Postup:

výpočet PHPP vo verzii 9.2 na základe projektu  a dodaných podkladov,
posúdenie projektu, vyhodnotenie technického riešenia a vetrania,                    
vypracovanie certifikátu, sprievodnej dokumentácie,                                       
● zaslanie projektu na registráciu a kontrolu do PHI Darmstadt v Nemecku,
● tlač a dodanie certifikátu a plakety.


Triedy certifikácie 

Na základe dosiahnutých parametrov potreby primárnej energie a jej pokrytia z obnoviteľných zdrojov môže byť budova zaradená do troch hlavných tried

Sú to ClassicPlus alebo Premium. Existuje aj trieda Ultranízkoenergetický dom PHI vhodná pre budovy, ktoré kritériá pre pasívne domy úplne nespĺňajú z hľadiska neprimerane vysokých investícií alebo iných obmedzení. Pre obnovované budovy je vytvorená trieda EnerPHit. Pri rekonštrukciách je často veľmi ťažké ba až nemožné dosiahnuť energetické parametre novostavieb, no podobne ako predchádzajúca kategória stále poskytujú vysoký komfort obytného prostredia, charakteristický pre pasívne domy.

Cena

Stanovuje sa individuálne na základe špecifík projektu.

Kontaktná osoba

Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD., e-mail: lorant.krajcsovics@iepd.sk