Pozývame Vás na diskusie spojené s otvorením výstavy BÝVAJME ZDRAVO!, ktoré sa uskutočnia 12.11.2018 a 15.11.2018 od 17:00, v priestore ARCHA, na Uršulínskej ulici č.6, v Bratislave.

Bytový fond v Bratislave, ale aj na Slovensku, tvoria bytové domy, na ktorých je potrebné vykonať obnovu. Výsledkom je nižšia potreba energie pri ich užívaní, čo má dopad aj na zníženie nákladov na zabezpečenie zdravých podmienok.

PROGRAM 12. 11. 2018
17:00 Otvorenie
17:15 Mgr. Jozef Pecho: Klimatická zmena a jej dôsledky na sídelné prostredie na Slovensku
17:35 Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.: Postupy a výsledky hĺbkovej obnovy bytového domu na ul. Pavla Horova 17,19, Bratislava (DNV)
17:55 Ing. arch. Ingrid Konrad: Klimatická zmena a rozvoj mesta
18:15 Diskusia
18:45 Recepcia

PROGRAM 15. 11. 2018
17:00 Otvorenie
17:15 Mgr. Jozef Pecho: Klimatická zmena a jej dôsledky na sídelné prostredie na Slovensku
17:35 Ing.arch.Palo Pokorný: O troch prasiatkach – skutočný príbeh
17:55 Ing. arch. Ingrid Konrad: Klimatická zmena a rozvoj mesta
18:15 Diskusia
18:45 Recepcia


Registrácia na podujatie:  TU


Na podujatí budú mať účastníci možnosť dozvedieť sa viac o tom, ako kvalitne vykonaná obnova vedie k zdravšiemu aj bezpečnejšiemu bývaniu, oboznámiť so skúsenosťami s hĺbkovou obnovou bytového domu na ul. Pavla Horova 17 a 19 v mestskej časti Devínska Nová Ves, ale aj o energetickej hospodárnosti budov, udržateľnej architektúre a urbanizmu, v kontexte aktuálnej zmeny klímy. Na záver Vás pozývame na malé občerstvenie a pohár vína.

Pozvánku na  podujatia 12.11. a 15.11. 2018 nájdete TU

Podujatie je bezplatné.