Technická univerzita vo Viedni pozýva architektov, projektantov a všetkých záujemcov o udržateľnú architektúru na podujatie Planerforum.Architektur, ktoré sa bude konať 3.mája.2018.

Planerforum.Architektur je zamerané na architektov a projektantov s cieľom prezentovať inovatívne a tvorivé riešenia s vysokou kvalitou v oblasti udržateľnej architektúry a vytvoriť v tomto kontexte platformu na výmenu informácií.

Témy sa pohybujú od inovatívnych riešení v oblasti stavebníctva a systémového inžinierstva až po energetickú efektívnosť vo vzdelávaní, ako aj súčasné témy územného a urbanistického plánovania. Najnovší vývoj v kontexte udržateľného budovania, vynikajúce architektonické príklady ako aj diskusia o budúcnosti budov tvoria rámec tohoto podujatia. Na záver Vás pozývame využiť možnosť neformálneho stretnutia na zdieľanie skúseností a nadviazanie kontaktov.

Podrobný program a registráciu nájdete na webovej stránke: www.planerforumarchitektur.at