iEPD

Login

Certifikácia domov, Certifikácia osôb

Certifikácia domov

Pasívne domy sa vyznačujú predovšetkým vysokým komfortom vnútorného prostredia s minimálnou potrebou energie.  V súčasnosti sa na stavebnom trhu objavuje stále viac subjektov, ktoré ponúkajú projekciu i výstavbu pasívnych domov. Ste budúcim investorom takéhoto domu a chcete sa ubezpečiť, že Vaša investícia bude úspešne zhodnotená? Len realizácia na základe dobrého projektu môže viesť k úspechu. Ak máte kvalitný projekt so všetkými odporúčanými náležitosťami (nájdete ich na www.iepd.sk), motivujte realizačnú firmu ku kvalitnej práci - získanie certifikátu PHI "Certifikovaný pasívny dom" zvýši aj jej kredit na trhu.

Inštitút pre energeticky pasívne domy patrí k inštitúciám, ktoré sú oprávnené vydávať certifikát PHI Darmstadt pre realizované domy, ktoré spĺňajú všetky požadované kritériá pasívneho domu. Využite ponuku certifikácie pasívnych domov ako záruku kvality Vašej nehnuteľnosti. Certifikácia prebieha na objednávku, je posúdená na základe projektu s potvrdením realizácie podľa neho. Pre dosiahnutie tohto dokladu kvality Vám ponúkame už počas projektovej fázy poradenské služby. Včasná optimalizácia môže viesť k úspore a odhaleniu chýb ešte pred realizáciou objektu.

Postup certifikácie:

Vypracovanie PHPP vo verzii 9.2, prepočet na základe projektu  a dodaných podlakdov popísaných v Kritériách pre certifikáciu pasívneho domu                                                                                              
Posúdenie projektu, vyhodnotenie technického riešenia a vetrania                                            

Vypracovanie certifikátu, sprievodnej dokumentácie                                                                        
Zaslanie projektu na registráciu a kontrolu v PHI Darmstadt v Nemecku
Tlač a dodanie certifikátu a plakety

Cena certifikácie: sa stanovuje individuálne na základe špecifík projektu.
Kontaktná osoba: lorant.krajcsovics[a]iepd.sk

Triedy certifikácie:
Budova môže byť na základe dosiahnutých parametrov potreby primárnej energie a jej pokrytia z obnoviteľných zdrojov zaradená do troch hlavných tried:

o  
Classic
o   Plus
o   Premium

Súčasne je vytvorená Ultranízkoenergetická trieda PHI vhodná pre budovy, ktoré úplne nespĺňajú kritéria pre pasívne domy z hľadiska neprimerane vysokých investícií alebo iných obmedzení, ale stále poskytujú vysoký komfort vnútorného prostredia.

Pre obnovované budovy je vytvorená trieda EnerPHit. Pri rekonštrukciách je často veľmi obtiažne dosiahnuť energetické triedy pre novostavby, no je možné dosiahnuť vysoký komfort obytného porstredia charakteristický pre pasívne domy.


 


 

Certifikácia osôb

Passivhaus Institut v Darmstadte (ďalej PHI) vyvinul certifikáty pod názvom „Certifikovaný projektant pasívnych domov" a "Certifikovaný konzultant pasívnych domov“, aby bolo možné preukázať špeciálnu kvalifikáciu v oblasti energeticky efektívnych budov. 

Staňte sa aj vy medzinárodne uznávaným certifikovaným projektantom pasívnych domov.

Certifikát „Certifikovaný projektant pasívnych domov“ je možné získať dvomi spôsobmi:

●  úspešným zložením písomnej skúšky

●  cez vlastný projekt pasívneho domu, ktorý bol zrealizovaný na základe detailnej dokumentácie  a následne certifikovaný v PHI Darmstadt.

Certifikovaní projektanti a poradcovia sú uvedení nielen na webe iEPD, ale aj na verejne prístupnej web-stránke PHI www.passivhausplaner.eu, kde ich ľahko vyhľadajú klienti z ich (či inej) krajiny.

Skúšobné otázky i termíny skúšok sú pripravované centrálne v PHI Darmstadt. 

Cena skúšky: 330 €.
Najbližší termín skúšky na Slovensku je 12. marec 2016 (minimálny počet účastníkov: 10)

Cena za skúšku zahŕňa:

  • ●  preklad skúšobných otázok do slovenčiny
  • ●  poplatok za skúšku do PHI Darmstadt
  • ●  dve nezávislé opravy skúšobných hárkov na Slovensku, tretiu v Nemecku
  • ●  vystavenie certifikátu a zaradenie do medzinárodnej databázy certifikovaných projektantov
Predpokladom získania certifikátu „Certifikovaný projektant pasívnych domov“ je (popri úspešnom absolvovaní skúšky) predloženie dokladu o dosiahnutí kvalifikácie projektanta budov alebo projektanta TZB v príslušnej profesii. Uchádzači, ktorí nespĺňajú túto požiadavku, získajú titul „Certifikovaný konzultant pasívnych domov“.

 

© iepd 2012

Hore Desktop verzia

buy xanax generic viagra online pharmacy usa cialis cost no insurance levitra cialis or viagra whats best brand cialis online us pharmacy viagra 25 mg 30 tablet fiyat-- buy generic viagra canada cheap cialis usa cialis generico mexico df generic viagra low cost viagra generika rezeptfrei aus deutschland generic viagra online us cheap viagra online with prescription is generic viagra available in uk order cialis online fast shipping viagra dose 25 mg cialis for sale cheap