iEPD

Login


Stretnutie s architektmi úspornej výstavby

Chcete stavať pasívny dom a hľadáte architekta?
Na tomto stretnutí máte výnimočnú príležitosť si v krátkom čase vypočuť rôzne prístupy k riešeniu vášho zámeru stavať pasívny dom. Každý pasívny dom môže mať individuálnu architektonickú kvalitu.

Príďte si vaše bývanie prediskutovať s renomovanými slovenskými odborníkmi. V rámci 2. cyklu sa vám predstavia:

Ing.arch. Pavol Pokorný
Ing.arch. Juraj Čerešňák
Ing.arch. Radoslav Rausz

Termín 22.11.2014
Otvorenie 10:00
Miesto Iuventa, Karloveská ul. 64, Bratislava – miestnosť č. 39
Poplatok za účasť je 20 Eur, v cene je zahrnutá účasť 2 členov rodiny a občerstvenie.
Počet miest je limitovaný počtom 30.
Prineste si so sebou ku konzultácii geometrický plán Vášho pozemku.
Parkovanie je možné pred budovou Iuventy bezplatne.

S každým odborníkom, ktorý Vás osloví svojou architektúrou, informáciami, či prístupom, budete mať možnosť individuálne prekonzultovať svoje predstavy o bývaní v pasívnom dome a vymeniť si kontakty.

Údaje poskytnuté vo formulári slúžia výhradne pre organizačné účely iEPD a nebudú poskytnuté tretej strane.

REGISTRÁCIA TU


Prihlasovanie možné do 20.11.2014.


Účastnícky poplatok 20 EUR.
Číslo účtu: 2622013577/1100
Variabilný symbol: 140621
Poznámka: Sem uveďte vaše meno

© iepd 2012

Hore Desktop verzia