Tentokrát to bude talianske Miláno.

Úlohou 15. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest je vypracovanie vízie budúceho vývoja oblasti v najbližšom susedstve stanice metra Crescenzago v talianskom Miláne. Zadanie bude diskutované a špecifikované v priebehu TEACHER’S DAY 10. a 11. septembra 2018 s cieľom získať spätnú väzbu a rady, ktoré pomôžu študentom pri príprave ich projektov.

Riešená oblasť sa nachádza v severovýchodnej časti Milána, oblasť Crescenzago a stala sa súčasťou mesta takmer pred sto rokmi. Toto kedysi nezávislé mesto sa v priebehu rokov stalo súčasťou predmestí, v ktorých žijú najmä obyvatelia s nižšími príjmami a je tu tiež zastúpené sociálne bývanie. Revitalizácia takýchto štvrtí je dôležitou súčasťou politiky rozvoja miest – Millan 2030 (v súčasnosti sa vyvíja).


Študenti musia vypracovať víziu budúceho vývoja oblasti v najbližšom susedstve stanice metra Crescenzago, pričom navrhujú:
•Pre pozemok A – nový zmiešaný rozvoj (nebytové priestory na prízemí a na prvom poschodí a obytné budovy (celkovo do 5 nadzemných podlaží))
•Pre pozemok B – stratégia renovácie troch existujúcich viacpodlažných budov sa sústreďuje na zvýšenie pohodlia a pohody obyvateľov, pričom sa znižuje celková spotreba energie a dlhodobý vplyv na životné prostredie.

Účastníci budú musieť vytvoriť trvalo udržateľnú architektúru integrovanú do mestského priestoru, pričom budú reagovať na multi-komfortné kritériá Saint-Gobain, berúc do úvahy klimatické podmienky a regionálny kontext Milána.
Okrem výstavby je potrebné zvážiť sociálne a ekonomické aspekty. Navrhované riešenie by malo v súčasnej mestskej oblasti priniesť nový impulz. Neexistujú žiadne plány na zmenu zásadnej rezidenčnej funkcie oblasti, avšak jej súčasná situácia je charakterizovaná nedostatkom občianskej vybavenosti a sociálnych služieb. Jedným z hlavných cieľov revitalizačného programu, ktorý by mali študenti rozvíjať, je návrh atraktívnej vízie pre využitie verejných priestorov, berúc do úvahy špecifickosť lokality (centrálne prepojenie chodcov na stanicu metra a od stanice metra). Lokalita by mala poskytovať všetko potrebné pre  obchod a služby miestnej komunite mesta Crescenzago.

Dôležitou črtou návrhu je – udržateľnosť, chápaná ako zachovanie a obohatenie dostupných zelených plôch, socioekonomický rozmer (budovy s takmer nulovou spotrebou energie, možnosť flexibilného funkčného programu, ktorý uspokojuje súčasné potreby komunity a dáva priestor pre svoj ďalší vývoj). Návrhy na nový rozvoj (pozemok A) a renováciu (pozemok B) by mali umožniť ďalšiu diverzifikáciu zostávajúcej ponuky bytov v cenovo dostupnej zóne (prenájom nehnuteľností pre študentov, bývanie pre mladé rodiny atď.). Zatiaľ čo nový vývoj by mal rešpektovať všetky kritériá Multi Comfort pre obytné budovy (Sensorial & Sustainability), niektoré ústupky sú prijateľné pri renovácii (pozemok B) vďaka existujúcej orientácii budov a požiadavke ekonomickej realizovateľnosti navrhovaných riešení.

Klíma v Miláne je podobná veľkej časti vnútrozemia v severnej  časti Talianska, s horúcimi letami a studenými, hmlistými zimami. Avšak priemerný počet dní so zrážkami za rok je jeden z najnižších v Európe. Alpy a Apeninské hory vytvárajú prirodzenú bariéru.

Časový harmonogram súťaže:

Viac o súťaži na: https://www.isover.sk/studentska-sutaz