Na Slovensku je to jediný komplexný systém prefabrikovaných konštrukčných panelov na báze dreva, ktorý má SK technické posúdenie (TASUS_SK TP – 16/0089)

 • difúzne otvorené skladby s prestupom vodných pár
 • strechy, ktoré zabraňujú prehrievaniu v letnom období
 • Steico I stenové a strešné nosníky so systémovou drevovláknitou  fúkanou izoláciou
 • výplňová izolácia s objemovou hmotnosťou až 60 kg/m3 a tepelnou vodivosťou λ = 0,036 !
 • fasádna izolácia, ktorá reguluje vlhkosť
 • výborné zvukoizolačné vlastnosti konštrukcií

CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM  PRE NÍZKOENERGETICKÉ A PASÍVNE STAVBY STEICO TEPORE:

 • obvodové steny drevostavieb
 • stropy stavieb
 • strechy stavieb

POSÚDENÉ:

 • požiarna odolnosť
 • tepelno-technické parametre
 • statika
 • pri stropoch akustické parametre

V SYSTÉME STEICO TEPORE SÚ POUŽITÉ VÝHRADNE DREVOVLÁKNITÉ IZOLÁCIE.

WWW.TEPORE.SK