Prírodné materiály v stavebníctve využívajú ľudia už od nepamäti, práve kvôli ich vynikajúcim vlastnostiam a veľkej pridanej hodnote, ktoré poskytujú. Málo kto vie, že napr. prvá drevovláknitá doska ako izolačný materiál bola vyrobená desiatky rokov skôr než polystyrén, alebo minerálna vata. Rokmi preverené materiály, ktorých vstupnou surovinou pre výrobu tvorí drevo, konope, korok, prípadne hlina, tvoria najdokonalejšie a najprirodzenejšie prostredie pre bývanie človeka a výrazne ovplyvňujú jeho zmysly a kvalitu vnútornej klímy v našich obydliach.

Drevovláknité a konopné izolácie patria medzi jedinečné izolačné materiály, ktorých tepelno-technické parametre sú oproti konvenčným materiálom vo vyrovnanom pomere a tým pádom zabezpečujú rovnováhu v prostredí v ktorom bývame. Konkrétne sa jedná o pomer tepelného odporu voči mernej tepelnej kapacite (akumulačnej schopnosti) materiálu. Jednoducho povedané pomer medzi ochranou voči zime a ochranou voči prehrievaniu v lete. Konvenčné izolácie, medzi ktoré patria napr. penoplastické, alebo vláknité materiály na báze skla a čadičov, vykazujú vhodný tepelný odpor vzhľadom na ich nízku hodnotu tepelnej vodivosti, ale absentujú práve akumulačnou schopnosťou. Jednoducho povedané tieto materiály fungujú v zime, ale v lete je ich výkonnosť veľmi slabá a tieto materiály sú schopné nás chrániť voči nepríjemnému prehrievaniu v letnom období roka len v minimálnej a nedostatočnej miere. Drevovláknité a konopné izolácie však majú výborné tepelno-akumulačné vlastnosti a tiež tvoria výbornú ochranu pred chladom v zime. T.z. jedná sa o materiály „funkčné“ po celý rok. Predsa nechceme len to, aby nám bolo v zime teplo, ale aj to aby nám v lete bolo príjemne. Cieľom je tento pomer dosiahnuť prirodzenou cestou pomocou správneho výberu stavebných materiálov.

Pri dnešných možnostiach spracovania surovín a modernej výroby je možnosť využitia prírodných materiálov v stavebníctve naozaj široká. Či sa jedná o izolácie, alebo produkty z hliny ich použitie je možné takmer v každej stavbe či je to rodinný dom, alebo administratívna budova a to bez rozdielu či je to drevostavba, alebo silikátová konštrukcia. Rozsah produktov a použitia je široký od tenkých kročajových izolačných dosiek až pod hrubšie fasádne systémy, nadkrokvové systémy, izolácie do plochých striech, výplňové jadrové, flexibilné izolácie, fúkané izolácie a iné. Pri hlinených omietkach sú to základné hrubšie vrstvy vhodné na rôzne povrchy a finálne jemné, tenké vrstvy tónované do požadovaných farebných pigmentov, ktoré sú tiež na prírodnej báze. Ručne vyrábané hlinené tehly sa využívajú na vytvorenie akumulačných predstien, či pre stavbu priečok, alebo aj obvodových konštrukcií. Čo sa týka životnosti prírodných stavebných materiálov, pri správnom použití ju môžeme rátať na desiatky až stovky rokov.

Tak ako pri výbere auta či televízora porovnávame rôzne parametre, musíme to spraviť rovnako aj pri výbere stavebného materiálu, ktorý bude tvoriť súčasť našej stavby desiatky rokov. To, že stavebný materiál neobsahuje elektronické súčiastky a na prvý pohľad nevieme rozoznať hmatateľné rozdiely medzi rôznymi tipmi produktov, neznamená, že výberu stavebných materiálov máme venovať zníženú pozornosť. Práve naopak. Zamerať sa len na niektorú vlastnosť materiálu a opomenúť jeho ostatné parametre je chybou, ktorú často robievame. Televízor, či auto ľahko vymeníme, kdežto nesprávny výber stavebného materiálu je častokrát nezvratným krokom. Konkrétne pri tepelnej izolácií je mylnou predstavou, že čím je nižšia tepelná vodivosť (známejšia pod ozn. Lamda λ) tým lepšia, výkonnejšia je tepelná izolácia. Je to pravda len z časti a skôr sa jedná o efektívny a jednoduchý marketingový prostriedok. Je potrebné sa na vlastnosti tepelných izolácií pozrieť trošku komplexnejšie. Okrem tepelnej vodivosti  sa treba zamerať pri výbere tepelnej izolácie aj na už spomínanú akumulačnú schopnosť, ďalej na paropriepustnosť materiálu, požiarnu odolnosť, zvuko-izolačné parametre a v neposlednom rade na zloženie materiálu z hľadiska dopadu pre životné prostredie a pre zdravie človeka a tiež na jeho životnosť.

 

Viac nájdete na:
www.tepore.sk
www.fukane-drevovlakno.sk