2% PRE IEPD – DOKÁŽEME ZA NE VEĽKÉ VECI

K čomu 2% prispejú:

  • k rozvoju architektúry ohľaduplnej k prostrediu,
  • k výstavbe budov s minimálnym dopadom na životné prostredie
  • k budovaniu siete odborníkov
  • k zvyšovaniu povedomia o udržateľnej architektúre, jej kultúrneho, environmentálneho
    a spoločenského významu.

K tomu stačí urobiť pár krokov.  Vyberte si SVOJU kategóriu:

Údaje o nás – prijímateľ 2%:
Názov: Inštitút pre pasívne domy
Právna forma: občianske združenie
IČO: 318 099 44
Sídlo: Námestie slobody 19, 811 06 Bratislava

Formuláre na stiahnutie:
Zamestnanec:  Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane (ed. pdf)
Živnostník:
Daňové priznanie k dani z príjmov-FO-typ-A (ed. pdf)
Daňové priznanie k dani z príjmov-FO-typ-B (ed. pdf)
Právnická osoba: Daňové priznanie k dani z príjmov-PO(ed. pdf)

Neradi vypĺňate formuláre?
Nechajte to na NÁS: iepd@iepd.sk, heslo: VYPLŇTE TO ZA NÁS 🙂

Čo sa nám podarilo minulý rok nájdete TU
Ďakujeme, že nás podporujete!