Inštitút pre pasívne domy (iEPD) je združenie fyzických a právnických osôb založené v roku 2005. Jeho cieľom je podporovať rozvoj udržateľnej architektúry, uplatňovanie princípov pasívnych domov .


Náš tím:

Predseda:
Ing. Ľubica Šimkovicová

Členovia predsedníctva:
Doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.

Dozorná rada:
Ing. Michal Lešinský
Ing. Vladimír Šimkovic

Kancelária:
Ing. Július Šréter

Spolupracovníci:
Ing.arch. Palo Pokorný
Ing. Benjamín Horváth
Ing. Petr Keller
Ing.arch. Tatiana Pifková


Naše hlavné aktivity:

  • presadzovanie princípov udržateľnej architektúry a pasívnych domov,
  • medzinárodná odborná činnosť v tejto oblasti,
  • spolupráca so zahraničnými subjektmi podobného zamerania,
  • vzdelávanie odborníkov,
  • organizácia konferencií, výstav a exkurzií,
  • informačné podujatia pre investorov,
  • združovanie a networking firiem,
  • odborná činnosť a certifikácia pasívnych domov,
  • spolupráca so štátnou a verejnou správou.

Výlet na Schiestlhaus (masív Hochschwabu v Rakúskych Alpách)

Výlet iEPD na horskú chatu Schiestlhaus – stavba v pasívnom štandarde, prvá svojho druhu na svete (masív Hochschwab v Rakúsku)