Aktuálne projekty:

logo_de_velke
Ochrana klímy prostredníctvom udržateľných stavieb: 
šetríme zdroje, podporujeme vývoj, chránime klímu

Podporila organizácia: Deutsche Bundesstiftung Umwelt  DBU
Trvanie projektu: 12/ 2015 – 12/ 2018
Projektový partner: eza! (Energie- und Umweltzentrum Allgäu, Nemecko)
Koordinátor projektu na Slovensku: Dipl.Ing. Ľubica Šimkovicová
Koordinátor projektu v Nemecku: Christian Woerz

Cieľom projektu je výmena skúseností a znalostí medzi našim inštitútom a nemeckým inštitútom eza! Allgäu. Ide najmä o tému pasívnych domov, energetickej efektívnosti a budov s takmer nulovou potrebou energie. Doterajší vývoj ukazuje, že len zriedka sa stavajú bytové a nebytové budovy v pasívnom štandarde, verejné budovy vôbec. To by sa však malo v najbližšom období zmeniť – tiež s ohľadom na prísnejšie požiadavky v zmysle smernice EÚ o energetickej hospodárnosti budov. Úspešná spolupráca medzi iEPD a eza! má ambície prispieť k rozvoju výstavby udržateľných stavieb v obciach a mestách.

Projekt podporila Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie – Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU, ktorej poslaním je podporovať inovatívne a príkladné projekty zamerané na ochranu životného prostredia. V tejto oblasti  sleduje DBU najmä  environmentálne, ekonomické, sociálne a kultúrne aspekty z hľadiska udržateľného rozvoja. Obzvlášť dôležitou cieľovou skupinou je pre DBU sektor malých a stredných podnikov.

 


Prehľad riešených projektov:

  • DBU: Ochrana klímy§prostredníctvom udržateľných stavieb:
  • EuroPhit
  • MaTrID
  • CEPH – Certified Training in Passivehouse Design
  • Podpora rozvoja výstavby energeticky pasívnych domov
  • Cezhraničná spolupráca pri rozvoji výstavby úsporných budov
    Projekt Interreg III/A AT-SR
  • PASS-NET

Výstupy z týchto projektov nájdete aj v ponuke Na stiahnutie.

 

Inštitút pre en. pasívne domy sa zúčastňuje na vybraných grantových projektoch. Iniciatívu v tomto smere v plnej miere vítame i v radoch našich členov podporovateľov. Tu nájdete informácie o grantových projektoch, na ktorých sme sa zúčastnili v minulosti i o tých, ktoré práve prebiehajú. Stále hľadáme zaujímavé témy a privítame ponuky na spoluprácu.