Európska komisia vypísala už tretí ročník súťaže o ceny NEBu. Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci, tímy i organizácie zo všetkých krajín EU. V ročníku 2023 je okruh potenciálnych účastnikov rozšírený o krajiny západného Balkánu.

 

Súťaž o ceny Nového európskeho Bauhausu 2023 nie je určená len pre architektov. Možno do nej prihlasiť zrealizované projekty ako aj projekty v oblasti vzdelávania alebo inšpiratívne idey mladých tvorcov, ktoré napĺňajú tieto tri piliere Nového európskeho Bauhausu :

  • udržateľnosť,

  • inkluzívnosť,

  • estetika a kvalitná skúsenosť pre ľudí.

Súťažiaci môžu svoj projekt či nápad prihlásiť do jednej z týchto 4 kategórií :

  • obnovenie spojenia s prírodou,

  • znovunadobudnutie pocitu spolupatričnosti,

  • uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú,

  • potreba dlhodobého myšlienkového prístupu v priemyselnom ekosystéme zohľadňujúceho životný cyklus.

V každej zo štyroch kategórií budú udelené tri ceny poroty plus celkovo tri ceny verejnosti. Spolu 15 cien, každá vo výške 30.000 EUR pre dokončené projekty alebo pre projekty v oblasti vzdelávania a vo výške 15.000 EUR pre nezrealizované koncepty mladých tvorcov do 30 rokov.

Termín podania projektov do súťaže je 31.januára 2023 (do 19:00).

 


Podrobnejšie informácie

Príručka pre uchádzačov je aj v slovenčine

 
© Valentino Gareri : Tree-House School
Ilustračná vizualizácia – koncept školy v rámci iniciatívy Európskej komisie Nový európsky Bauhaus (NEB).

titulný obrázok: Víťaž cien NEB 2022 – Komunitné bývanie Gleis21 vo Viedni, foto Hertha Hurnaus

Zdroj: Spracoval Ing. arch Peter Beňuška, čestný člen Manifestu 2020