Pracujete v oblasti výstavby pasívnych domov ako architekt, projektant, realizátor stavebných prác či dodávateľ alebo výrobca komponentov, nevyhnutných pre takýto druh stavieb? Staňte sa naším členom a rozšírte okruh svojich klientov i partnerov.


Členovia – podporovatelia iEPD získavajú tieto výhody:

 • propagácia člena a jeho aktivít na webstránke iEPD,
 • získanie nových klientov,
 • spolupráca a výmena informácií medzi jednotlivými členmi,
 • osobné kontakty na popredných odborníkov,
 • možnosť zapojiť sa aktívne do činnosti združenia,
 • možnosť propagácie na podujatiach iEPD,
 • zvýhodnené podmienky účasti na podujatiach organizovaných iEPD,
 • právo používať podľa dohodnutých podmienok logo iEPD,
 • prístup k najnovším informáciám o pasívnych domoch a príslušnej legislatíve,
 • upevnenie statusu – udržateľný rozvoj je súčasťou spoločensky zodpovedného podnikania.

Kto sa môže stať členom – podporovateľom iEPD

Členom – podporovateľom sa môžu stať fyzické alebo právnické osoby – architekti, projektanti, stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov alebo komponentov, príp. iní odborníci so záujmom o pasívne domy, ktorí splnia nasledujúce podmienky:

 • rešpektujú, dodržujú a súhlasia s definíciou a parametrami pasívneho domu uvedenými v prílohe prihlášky,
 • majú skúsenosti s pasívnymi domami (návrh alebo realizácia pasívneho domu s doloženým výpočtom energetickej náročnosti stavby podľa PHPP, pri realizácii splnenie požiadavky na vzduchovú priepustnosť, pri výrobkoch preukázanie vhodnosti pre pasívne domy),
 • sú prijatí predsedníctvom združenia.

Ako sa stať členom – podporovateľom

Stiahnite si prihlášku, vyplňte ju a zašlite podpísanú v dvoch exemplároch na našu adresu. Po prijatí predsedníctvom vám jeden exemplár potvrdený iEPD vrátime.

1. Zjednodušená forma

 • V prípade, že sa o členstvo v iEPD uchádza subjekt, ktorý už je členom Centra pasivního domu (CPD): stačí vyplniť a odoslať prihlášku, napísať krátku správu, čomu sa venujete a počkať na potvrdenie členstva predsedníctvom iEPD.
 • V prípade, že sa subjekt uchádzajúci sa o členstvo v iEPD preukáže odporúčaním jestvujúceho člena iEPD resp. CPD: prosíme o informáciu o tom, čomu sa venuje, príp. čomu sa plánuje venovať v budúcnosti.

2. Štandardná forma

V ostatných prípadoch je nevyhnutné osobné stretnutie zástupcu uchádzajúceho sa subjektu s niektorým zo štatutárov iEPD: napíšte nám o Vašej činnosti v minulosti i plánoch do budúcnosti, o skúsenostiach z oblasti projekcie resp. výstavby pasívnych domov, príp. aj očakávaniach od členstva v našom združení.


PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE


Členské poplatky:

SZČO 100 Eur / rok
Firmy do 10 zamestnancov a spolupracovníkov 300 Eur / rok
Obchodné zastúpenia s aplikačnými firmami 750 Eur / rok
Firmy do 35 zamestnancov a spolupracovníkov 750 Eur / rok
Firmy nad 35 zamestnancov a spolupracovníkov, nadnárodné spoločnosti 2000 Eur / rok


Ak sa stanete členom iEPD v druhej polovici kalendárneho roka, zaplatíte na príslušný rok polovicu členského poplatku.