Diskusný klub v Trnave, 16.5.2024

Vo štvrtok 16.5.2024  sme sa v kultúrnom centre Malý Berlín v Trnave stretli na podujatí „Od udržateľných budov k udržateľným mestám“. Hlavnou témou podujatia boli tvorba udržateľných mestských štvrtí, energeticky plusové štvrte a inšpiratívne projekty a plány Trnavy. O transformácii miest na uhlíkovo neutrálne a konkrétnych štvrtiach v Amsterdame prišiel prednášať výskumník Jeroen Brouwer z Holandska. Ďakujeme všetkým zúčastneným hosťom, účastníkom aj partnerom za prezentácie inovatívnych prístupov, diskusiu a príjemnú atmosféru. 

ENGLISH VERSION HERE


V úvode sa nám prihovorila pani Henriette van Notten, zástupkyňa veľvyslankyne Holandského kráľovstva na Slovensku, ktorá prevzala záštitu nad týmto podujatím.

Je to o vzťahoch medzi ľuďmi, o snahe porozumieť si navzájom. A to je práve dôvod, prečo sme tu. Nech je tento event o energii, o spojeniach, o inšpirácii.

Sme radi, že sme sa mohli stretnúť práve v Trnave. Napriek tomu, že ide o malé mesto, témou udržateľnosti žijú a zavádzajú inovácie v mestskom rozvoji, energetike aj mobilite. Privítali nás predstavitelia mesta, viceprimátorka Eva Nemčovská a vedúci Oddelenia územného rozvoja a koncepcií mesta Trnava Ondrej Horváth, ktorý v prezentácii predstavil aktuálne projekty, ktoré prispievajú k cieľom Trnavy v oblasti udržateľnosti a zmierňovania dopadov zmeny klímy.


Energeticky plusová štvrť Republica v Amsterdame, foto: Maikel Samuels

Hlavný speaker podujatia, Jeroen Brouwer z Holandskej TNO Vector vo svojej prezentácii predstavil projekt energeticky plusovej štvrte v Buiksloterham na severe Amsterdamu. Aké kroky by poradil samosprávam na Slovensku, a čomu by sa mali naopak vyhnúť?

„Všetkým mestám by som odporúčal žiadať od architektov a developerov, aby išli nad rámec toho, čo je v súčasnosti vyžadované v legislatíve. Stavebné normy sú len minimum toho, čo vieme v kvalite a v rôznych aspektoch udržateľnosti dosiahnuť.“

Pokračoval: „Preto na úrovni miest, regiónov a aj celej krajiny je potrebné nájsť iniciatívy, ktoré chcú urobiť krok ďalej. Musíme vyžadovať vyšší level inovácie a stimulovať ich, a podporiť ich motiváciu, napríklad tým, že im pomôže prebrať určité riziko, do ktorého vstupujú, keď začínajú s niečim, čo je úplne nové.“


V ďalšej prezentácii nám architekt Viliam Zajíček z ateliéru Sadovsky & Architects predstavil poslednú dokončenú etapu oceňovaného Trnavského projektu Nádvorie, transformáciu pôvodných historických meštianskych domov a ich nádvorí do jedného prepojeného komplexu. Je to príklad, ako sa dá citlivo zasiahnuť a zároveň technicky modernizovať a oživiť historické jadrá. Napriek limitovaným možnostiam energetickej úspory z hľadiska prezentácie prvkov kultúrneho dedičstva sa podarilo vybudovať systém, ktorý dokáže bez potreby dodatočnej výroby energie zásobiť objekt počas celého roka.

Ako sa vám podarilo presvedčiť investora, aby boli použité inovatívne technológie a materiály? Čo bolo najťažšie?

Intenzívna spolupráca a komunikácia dokážu znížiť riziká pri všetkých inováciách. Ale vyžadujú si náročnú každodennú prácu. Investori potrebovali nejaký čas, aby prijali nové technológie, veľmi pomáha, že už existuje množsvo zrealizovaných projektov a dát, ktorými ich vieme presvedčiť.

 

Program diskusného klubu obsahoval aj príspevky významných slovenských firiem, ktoré sa venovali konkrétnym riešeniam v energetike budov a udržateľným materiálovým riešeniam. Predstavili ich Milan SedláčekTepore a Igor Krajčovič z  REHAU. Ako Igor Krajčovič, vedúci predaja stavebných technológií hodnotí porovnanie množstva realizovaných projektov na Slovensku a v Rakúsku? 

 

Začali sme pred 15 rokmi, a vyžaduje si to čas. V porovnaní s tým, čo sa buduje v Rakúsku to ide pomaly, ale zlepšuje sa to. Teraz cítime silnejší tlak na zmenu, jednak zo strany legislatívy v rámci EÚ, taktiež slovenských zákonov a aj od finančných inštitúcií, a tak sa to všetko začína spájať a sme radi, že to už nie je len o jednotlivých projektoch, ale pracujeme stále vo väčšej mierke.

Ďakujeme všetkým partnerom podujatia, všetkým účastníkom a účastníčkam, tešíme sa, že sa stretneme aj v ďalších mestách na diskusných kluboch „Od udržateľných budov k udržateľným mestám“.

Text: Ivana Nemethová

Foto: Zora Pauliniová