PREKÁRAČKY

Skromnosť ako architektonický koncept. Životný cyklus budov. Kvalita vnútorného prostredia. Architektúra a redukcia uhlíkovej stopy. Odlesňovanie krajiny versus udržateľnosť architektúry na báze dreva.

Prekvapenie programu
Je takmer nemožné si predstaviť budovu, ktorá nemá aspoň jeden prvok z betónu. Je to najpoužívanejší stavebný materiál na svete kvôli svojej univerzálnosti, odolnosti, ľahkej manipulácii, prístupnosti, estetike a iným faktorom. Jeho výroba je zároveň jedným z hlavných znečisťujúcich látok v atmosfére, najmä v dôsledku skutočnosti, že cementársky priemysel emituje okolo 8% všetkých svetových emisií oxidu uhličitého.
Odpoveď nám dala Claudia Dankl z Asociácie rakúskeho cementárskeho priemyslu, VÖS.

 

 

Pôvodným úmyslom tohto bloku bolo postaviť proti sebe architektov, ktorí majú rozdielne názory na prístup k tvorbe, rôzne koncepty. Ale najmä nás k tomu viedlo pokušenie spýtať sa a zistiť, prečo nezohľadňujú tú naliehavú požiadavku, ktorá vyplýva z kontextu zmeny klímy? Prečo ich nemotivuje tá zmena paradigmy pri navrhovaní budov? 

No a je bolo ťažké nahovoriť niekoho, aby sa tu takto verejne postavil a odkryl svoje architektonické ja. Napokon sme nám však podarilo zostaviť blok z 5 mimoriadnych architektov, ktorí vám o sebe toho prezradia viac.

 

 

PREZENTÁCIE NA STIAHNUTIE

C.Dankl, Austrian Cement Association, AT: Heating, cooling and energy storing with concrete


DISKUTUJÚ
J. Hantabal/ Hantabal architekti, I. Príkopský/ TOITO, B. Kierulf / Createrra, P. Pokorný/ Pokorny architekti


2020.iepd.sk


DISKUSIA O UDRŽATEĽNEJ ARCHITEKTÚRE, JEJ SÚČASNEJ AJ BUDÚCEJ PODOBE

Žijeme v dobe, kedy slovné spojenie „klimatická zmena“ nahrádza výraz „klimatická kríza“. Pracujeme v odvetví, ktoré je zodpovedné za takmer 40% globálnych emisií skleníkových plynov. Ak chceme zvrátiť negatívny vývoj ekologických podmienok na Zemi, je potrebná zmena paradigmy správania sa všetkých účastníkov stavebného sektora – architektov, stavebných inžinierov, developerov aj klientov.

Energetická efektívnosť je len jedným z prostriedkov, no alarmujúce predpovede si vyžadujú komplexnejšie riešenia. Našim cieľom by mali byť budovy, mestá a infraštruktúra navrhované ako neoddeliteľná súčasť neustále sa obnovujúceho, udržateľného systému.

Vraciame sa NASPÄŤ DO MESTA. Intenzívna urbanizácia krajiny je jedným z pôvodcov súčasnej krízy, dobre fungujúce kompaktné mesto však môže zároveň predstavovať účinný nástroj na jej potláčanie. A tento nástroj má v rukách architekt…

Aj ďalší ročník bude „konferenciou trochu inak“. Jej hlavným cieľom je diskusia a hľadanie riešení v architektúre a mestskom plánovaní s ohľadom na energetickú efektívnosť a ďalšie aspekty udržateľnosti. Tradičný duel „Prekáračky“ už v minulých ročníkoch ukázal, že vieme a chceme diskutovať. Jednotlivé tematické bloky budú okrem kľúčových rečníkov obsahovať moderované panelové diskusie pozvaných hostí, do ktorých sa budú môcť zapojiť aj diváci pomocou aplikácie sli.do.

Pozývame vás na III. ročník konferencie A0. Bude opäť iná, opäť výnimočná, určená pre architektov, ale aj všetkých tých, ktorí sú ochotní počúvať a majú chuť o veciach diskutovať.

PRÍPRAVA
Pavol Paňák, prof.Ing.arch., Architekti A B.K.P.Š.
Nora Vranová, Ing.arch., Slovenská komora architektov
Oľga Miháliková, Ing., Slovenská komora architektov
Ľubomír Závodný, Ing.arch., Architektonická kancelária Ľubomír Závodný
Ľubica Šimkovicová, Ing., Inštitút pre pasívne domy
Palo Pokorný, Ing.arch., Pokorny architekti

MODERÁTORI
Ľubica Šimkovicová, Ing., Inštitút pre pasívne domy
Ľuba sa venuje popularizácii udržateľnej architektúry od roku 2005. V tomto roku spoluzakladala občianske združenie Inštitút pre pasívne domy (iEPD). Od roku 2013 je na poste riaditeľky. Viedla viaceré medzinárodné projekty, ktoré sa venovali rozvoju udržateľnej architektúry, pasívnych budov a integrovanému dizajnu. Vyštudovala Stavebnú fakultu STU.

Palo Pokorný, autorizovaný architekt, Pokorny architekti
Palo sa po 15 rokoch architektonickej praxe rozhodol, že radikálne zmení prístup k tvorbe. Od roku 2009 navrhuje svoje projekty výlučne v ultranízkoenergetickom až pasívnom štandarde. V portfóliu jeho architektonickej kancelárie je možné nájsť široké spektrum stavieb, od interiérov po priemyselné fabriky; od výstavných expozícií po administratívne budovy. V poslednom období sa špecializuje na rodinné domy a drevostavby, s ktorými žne úspechy tak na domácej ako aj medzinárodnej architektonickej scéne.

PREDCHÁDZAJÚCE ROČNÍKY:
2017.IEPD.SK
2018.IEPD.SK