9. výročie Slovenskej rady pre zelené budovy, SKGBC patrilo téme klimatickej krízy, podpore spoločného úsilia pre zavedenie konkrétnych opatrení pre zmeny v stavebníctve a na predstavenie iniciatívy MANIFEST 2020. 


Zmena klímy a postupná strata biodiverzity sa stáva najzávažnejším problémom našej doby. Významnú úlohu zohrávajú budovy a stavebníctvo, ktoré sú zodpovedné za takmer 40% globálných emisií oxidu uhličitého (CO2) a teda majú významný vplyv na životné prostredie.

MANIFEST 2020 podporilo doteraz takmer 180 spoločností a subjektov zo stavebného sektora. Pridajte sa aj vy, viac na manifest2020.sk.


Diskutovať prišli Ľubica Šimkovicová, Pavol Kukura, Ivan Šimovič, Peter Beňuška, Ingrid Konrad, Martin Stohl, Roman Talaš a Pavol Pokorny hovorili o skúsenostiach a potrebných zmenách v našom sektore. Pozvanie na podujatie prijalo viac ako 100 hostí. SKGBC podporuje manifest2020.sk. Ďakujeme za pozvanie !