Ako môžeme premeniť Európu na klimaticky neutrálny kontinent? EUKI Networking Konferencia 2021 ponúkla množstvo interaktívnych workshopov, príležitostí na vytváranie sietí a stretnutí, na ktorých mohli účastníci preskúmať túto otázku.

Konferencia bola určená na uľahčenie výmeny informácií medzi realizátormi projektov EUKI, ako aj zástupcami BMU, Európskej komisie, sekretariátu EUKI a komunálnej úrovne. Okrem podpory výmeny osvedčených postupov a znalostí sa konferencia odprezentovala plagáty všetkých aktuálnych projektov a priebežné výsledky niektorých vybraných projektov. Škála bola veľmi široká, zastúpené mnohé sféry: doprava, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, žurnalistika, podnikanie, vzdelávanie, komunity či gastronómia, a ešte mnohé ďalšie.

Bolo naozaj výborné vidieť aj rôzne prístupy a stratégie na prekonávanie prekážok. Je skvelé byť súčasťou komunity, ktorá spolupracuje a zdieľa svoje poznatky, praktické riešenia a svoje inovatívne nápady pre európsku cestu k uhlíkovej neutralite. Spolupráca je pri takomno náročnom cieli nevyhnutná.

Plagát nášho projektu ClimArchiNet

Viac informácii a videá z konferencie tu:

https://euki-conference.eu/start.html#CONTACT

https://www.facebook.com/events/261941685757527/