AKO TRANSFORMOVAŤ MESTÁ A REGIÓNY NA UHLÍKOVO NEUTRÁLNE?


Motto: Inovatívne riešenia pre samosprávy a ochranu klímy v architektonickom návrhu


Termín: utorok 22.3. 2022, 14:00 – 16:00

Formát: online, prostredníctvom platformy Zoom


Hlavným cieľom okrúhleho stola je otvoriť potrebnú diskusiu o transformácii stavebníctva na štandardy zelenej ekonomiky v zmysle požiadaviek európskej iniciatívy Green Deal a Renovation Wave. Zlepšenie podmienok na miestnej a národnej úrovni vytvára funkčný rámec pre rozvoj energeticky efektívnej výstavby a obnovy budov, prechod z fosílnych zdrojov energie na obnoviteľné, na rozvoj regionálnej energetiky, ktoré sú základným pilierom prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo.

2. Okrúhly stôl, ktorý pripravujeme v spolupráci s Úniou miest Slovenska (ÚMS), nadväzuje na sériu podujatí v rámci projektu ClimArchiNet – Inovatívne riešenia pre budovy a ochranu klímy v architektonickom návrhu s  podporou od Európskej klimatickej iniciatívy EUKI, pod hlavičkou nemeckého MŽP.

Chceme, aby to bolo veľmi vecné a praktické stretnutie, kde zástupcovia miest budú mať možnosť klásť otázky expertom a v konštruktívnej diskusii môžeme hľadať možné kroky ako dosiahnuť cieľ uhlíkovej neutrality.


Program

14:00 – 14:05   Úvod, privítanie Ľubica Šimkovicová (iEPD)

14:05 – 14:10   Príhovor Jana Červenáková (ÚMS) 

14:10 – 15:10   Prezentácie expertov zamerané na agendu samospráv: 

  • Andrea Borská (iEPD) – Uhlíkovo-neutrálne štvrte 
  • Vladimír Šimkovic (iEPD) – Odolné sídliská – projekt Deliver Karlova ves
  • Nora Vranová (SKA) – Súťaže návrhov 
  • Juraj Zamkovský (Prieatelia Zeme CEPA) – Energetika a regióny
  • Kateřina Chajdiaková (SKI) – Čerpanie verejných zdrojov 
  • Tomáš Vanický (CPD) – Metodika pre verejných zadávateľov stavieb

15:20 – 15:50   Spoločná diskusia (pozvaných odborníkov a ÚMS)

15:50 – 16:00   Zhodnotenie diskusie a závery

Moderuje: Ľubica Šimkovicová


Prihláste sa tu

Tešíme sa na Vás!