Workshop č.4, organizujeme v rámci projektu ClimArchiNet- Inovatívne riešenia pre budovy a ochranu klímy v architektonickom návrhu. Na diskusiu pozývame odborníkov zo štátnej správy a bude poriadaná v úzkom kruhu spoločne s pozvanými rečníkmi.

Workshop sa uskutoční v termíne 9.3.2022, 14:00 – 16:00,  online prostredníctvom platformy Zoom.

Hlavným cieľom workshopu je otvoriť diskusiu v odbornom kruhu, ako podporiť transformáciu stavebníctva na štandardy zelenej ekonomiky v zmysle požiadaviek európskej iniciatívy Green Deal a Renovation Wave.
V programe odznejú výsledky mikroštúdie, ktorá sa zaoberá nastavením hodnôt faktora primárnej energie na Slovensku a ich vplyvu na energetickú hospodárnosť budov pripojených do sústav centralizovaného zásobovania teplom, ako aj konkrétne príklady z praxe. Správne nastavenie požiadaviek, ktorých súčasťou je aj spôsob výpočtu faktora primárnej energie pre systém CZT ( podľa vyhlášky MHSR č. 308/2016 platnej od 01. 01. 2017) je dôležitou súčasťou cieľa dosiahnuť klimatickú neutralitu.

PROGRAM:
1. krátke prezentácie odborníkov v oblasti stavebníctva a energetiky:

 • Filip Vilga, Priatelia Zeme CEPA: Prezentácia odbornej mikroštúdie – Faktor primárnej energie pre CZT
 • Vladimír Šimkovic, Inštitút pre pasívne domy: Obnova bytového domu do pasívneho štandardu, projekt Deliver
 • Jana Bendžalová, ENBEE: Primárna energia a vplyv fPE na energetickú certifikáciu budov
 • Juraj Melichar, Priatelia Zeme CEPA: Štvrtá generácia systému zásobovania teplom v regióne horná Nitra

2. Diskusný panel – pozvaní hostia:

 • Kvetoslava Šoltésová
 • Alena Ohradzanská
 • Filip Vilga
 • Jana Bendžalová
 • Vladimír Šimkovic
 • Juraj Melichar
 • Ján Karaba

Moderuje: Ľubica Šimkovicová

Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie do diskusie.