Cieľom Letnej školy udržateľnej architektúry je sprostredkovať študentom už počas štúdia kontakt s praxou prostredníctvom informácií od spoločností s kvalitnými produktami, bez ktorých sa dnes nezaobíde moderné stavebníctvo. Študenti vyšších ročníkov, ktorí sa čoskoro už stretnú s realitou, potvrdili, že majú záujem o stretnutie s firmami, produktovými informáciami a a prísť do  profesionálneho života lepšie pripravení.

„LETNÁ ŠKOLA PONÚKA IDEÁLNE PREPOJENIE TEÓRIE A PRAXE.
ZÍSKANÉ SKÚSENOSTI
POMÔŽU ABSOLVENTOM LEPŠIE SA UPLATNIŤ
V
ICH PROFESIONÁLNOM ŽIVOTE,“

odporúča doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.,
dekanka FA STU


Letná škola udržateľnej architektúry je voliteľný predmet v rozsahu štyridsiatich vyučovacích hodín. Je určená pre študentov Fakulty architektúry STU,  avšak zúčastniť sa jej môžu taktiež študenti Stavebnej  fakulty STU.

Termín: 26. – 30.6.2017
Miesto: Fakulta architektúry STU, Nám.Slobody 19, 811 06 Bratislava

Program nájdete v  informačnom LETÁKU <<
Prihlasovanie a podrobné informácie sú na stránke FA STU <<

Radi Vám poskytneme podrobnejšie informácie ako sa stať partnerskou spoločnosťou  “Letnej školy udržateľnej architektúry” pre študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave. Kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom kontaktného formuláru.

Kontakt: Ľubica Šimkovicová, Ing.