Diskusia o udržateľnej architektúre, jej súčasnej aj budúcej podobe.

Žijeme v dobe, kedy slovné spojenie „klimatická zmena“ nahrádza výraz „klimatická kríza“. Pracujeme v odvetví, ktoré je zodpovedné za takmer 40% globálnych emisií skleníkových plynov. Ak chceme zvrátiť negatívny vývoj ekologických podmienok na Zemi, je potrebná zmena paradigmy správania sa všetkých účastníkov stavebného sektora – architektov, stavebných inžinierov, developerov aj klientov.

VIAC INFORMÁCIÍ >> 2020.iepd.sk


Pozývame vás na III. ročník konferencie A0. Bude opäť iná, opäť výnimočná, určená pre architektov, ale aj všetkých tých, ktorí sú ochotní počúvať a majú chuť o veciach diskutovať.

PRIHLASOVANIE  >> https://2020.iepd.sk/prihlasovanie/


Energetická efektívnosť je len jedným z prostriedkov, no alarmujúce predpovede si vyžadujú komplexnejšie riešenia. Našim cieľom by mali byť budovy, mestá a infraštruktúra navrhované ako neoddeliteľná súčasť neustále sa obnovujúceho, udržateľného systému.

Vraciame sa NASPÄŤ DO MESTA. Intenzívna urbanizácia krajiny je jedným z pôvodcov súčasnej krízy, dobre fungujúce kompaktné mesto však môže zároveň predstavovať účinný nástroj na jej potláčanie. A tento nástroj má v rukách architekt…


AKO BOLO MINULÝ ROK ?

 


Aj ďalší ročník bude „konferenciou trochu inak“. Jej hlavným cieľom je diskusia a hľadanie riešení v architektúre a mestskom plánovaní s ohľadom na energetickú efektívnosť a ďalšie aspekty udržateľnosti. Tradičný duel „Prekáračky“ už v minulých ročníkoch ukázal, že vieme a chceme diskutovať. Jednotlivé tematické bloky budú okrem kľúčových rečníkov obsahovať moderované panelové diskusie pozvaných hostí, do ktorých sa budú môcť zapojiť aj diváci pomocou aplikácie sli.do.

 

PREDCHÁDZAJÚCE ROČNÍKY:
2017.IEPD.SK
2018.IEPD.SK