Pozývame Vás na diskusiu k MANIFESTU 2020.

Klimatická kríza, ktorej sme súčasťou, nemá obdobu v histórii ľudstva. Vedci sa zhodujú, že ju spôsobuje ľudská činnosť. Nemáme skúsenosť s podobnou situáciou, avšak vieme, že je nevyhnutné znížiť množstvo emisií, ktoré vypúšťame do atmosféry a prijať potrebné adaptačné opatrenia.

Významnú úlohu zohrávajú budovy a stavebníctvo, ktoré sú zodpovedné za takmer 40% globálných emisií oxidu uhličitého. Pokiaľ chceme zvrátiť negatívny vývoj ekologických podmienok na Zemi, bude potrebná zmena paradigmy správania sa všetkých účastníkov stavebného sektora. manifest2020.sk


KEDY: 26.11.2019 o 15:00

KDE: Slovenská komora architektov, Nám. SNP 18, Bratislava


Diskusie sa zúčastnia signatári Pavol Paňák, Iľja Skoček, Marián Hlavačka,  Boris Hrbáň, Matej Grébert, Bjørn Kierulf, Palo Pokorný, Ľubica Šimkovicová. Na diskusiu sú pozvaní zástupcovia médií, architekti, štátna správa a všetci, ktorí majú záujem prispieť k zlepšeniu stavu stavebníctva na Slovensku.

Registrácia je bezplatná, počet miest je limitovaný.


ZAREGISTRUJTE SA >> TU


MANIFEST 2020 / O VPLYVE STAVEBNÍCTVA NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zmena klímy a postupná strata biodiverzity sa stáva najzávažnejším problémom našej doby. Významnú úlohu zohrávajú budovy a stavebníctvo, ktoré sú zodpovedné za takmer 40% globálných emisií oxidu uhličitého (CO2) a teda majú významný vplyv na životné prostredie.

Pokiaľ chceme zvrátiť negatívny vývoj ekologických podmienok na Zemi, bude potrebná zmena paradigmy správania sa všetkých účastníkov stavebného sektora. Zodpovednosť bude ležať na pleciach architektov, stavebných inžinierov, ako aj investorov a klientov, spoločne s ktorými je potrebné navrhovať budovy, mestá a infraštruktúru ako neoddeliteľné súčasti väčšieho, neustále sa obnovujúceho, udržateľného systému.

Súčasný výskum a nové technológie ponúkajú riešenia, ktoré umožňujú začať túto transformáciu neodkladne. To, čo však doposiaľ chýba, je kolektívna vôľa, spoločný záujem. Sme si vedomí tejto situácie a zaväzujeme sa pristupovať k výstavbe tak, aby mala minimálny vplyv na okolité prostredie.

SIGNATÁRI:
Ľubica Šimkovicová – Inštitút pre pasívne domy   |   Pavol Pokorný – Pokorny architekti – Staviame z dreva   |   Martin Kusý – Pavol Paňák – Architekti A B.K.P.Š.   |   Ľubomír Závodný – AK Závodný   |   Iľja Skoček – predseda SKA   |   Irakli Eristavi – zerozero   |   Števo Polakovič – gutgut   |   Juraj Benetin – Matej Grébert – Compass Architekti   |   Bjørn Kierulf – Createrra – ArTUR  |   Tomáš Šebo – Igor Lichý – ITB Development   |   Oliver Sadovský – Vallo Sadovsky Architects   |   Boris Hrbáň – Ivan Juhás – Imagine Development   |   Marián Hlavačka – CORWIN

 

Dúfame, že MANIFEST 2020 podporí každý aktér v stavebnom sektore.


CHCEM PODPORIŤ MANIFEST 2020


MANIFEST 2020 je inšpirovaný deklaráciou, ku ktorej sa prihlásili architektonické štúdiá vo Veľkej Británii (architectsdeclare.com).

Manifest 2020 pripravili občianske združenia iEPD – Inštitút pre pasívne domy a ArTUR – Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj.

Celé znenie MANIFESTU 2020 nájdete na stránke manifest2020.sk