Pozývame vás na veľtrh Aquatherm 2019, ktorý sa koná v dňoch 5.- 8. februára v Nitre. Je to dobrá príležitosť dozvedieť sa od odborníkov viac o stavbe pasívneho domu, či obnove.

V utorok 5.2. poriadame konferenciu „PRINCÍPY PASÍVNYCH DOMOV – SPOĽAHLIVÝ ZÁKLAD PRE NAVRHOVANIE SÚČASNÝCH BUDOV“, viac o programe sa dozviete >> TU


Nájdete nás v pavilóne M3. Vstup na výstavisko je bezplatný. 


PREČO PASÍVNE DOMY NA AQUATHERME ?

Aquatherm Nitra bol vždy prehliadkou trendov a inovácií v oblasti TZB. Avšak nároky na energetickú hospodárnosť dnes už presahujú oblasť TZB a prestupujú všetkými oblasťami stavby budov. Preto sa ukazuje zmysluplné k srdcu budovy, ktorým je TZB, prezentovať aj jej obal.

Na otázky usporiadateľa, prečo sa iEPD stal partnerom Aquathermu, odpovedá riaditeľka iEPD Ing.Ľubica Šimkovicová:

Prečo sa Vám páči spojenie práve s Aquathermom Nitra?
Veľtrh Aquatherm ma dlhoročnú tradíciu, viackrát som ho navštívila, pokladám ho za veľmi úspešný. V súčasnosti je téma energetickej hospodárnosti budov veľmi aktuálna a jej neodmysliteľnou súčasťou sú technické zariadenia budov, obnoviteľné zdroje energie, ale aj nové moderné technológie napr. v oblasti merania a regulácie. Je veľmi dôležité, aby sa odborná aj laická verejnosť, ktorá veľtrh navštevuje, mala možnosť bližšie oboznámiť s témou pasívnych budov, či budov s takmer nulovou potrebou energie komplexne, a preto sme v inštitúte uvítali možnosť prezentácie našich členských firiem a lektorov na Aquatherme 2019.

Akú víziu tým sledujete?
V stavebníctve pretrváva určitý stereotyp, ktorý je potrebné zmeniť, dnes sa musia investori a developeri vysporiadať s omnoho náročnejšími požiadavkami na parametre budovy, ako to bolo pred implementáciou európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov v r. 2010. Súčasne sme svedkami zmeny klímy, ktorá nás všetkých nevyhnutne stavia do polohy osobnej zodpovednosti. Inštitút pre pasívne domy je priekopníkom pasívnych budov, energetickej hospodárnosti a udržateľnosti v architektúre na Slovensku. Od r. 2005 sme na Slovensku usporiadali množstvo odborných podujatí a pravidelne organizujeme 10-dňový vzdelávací seminár Škola udržateľnej architektúry s takmer 300 absolventami. To samozrejme stále nepostačuje, na Slovensku chýbajú kvalifikovaní odborníci. Preto je osveta a každá príležitosť prezentácie pre nás dôležitá.

Čo je vlastne cieľom stavby pasívnych domov?
Pasívne domy sú budovy s vysokou kvalitou vnútorného prostredia a súčasne s veľmi nízkymi energetickými nárokmi na prevádzku budovy. Či už je to novostavba alebo obnova budovy, výsled- kom je stavebný štandard budovy na kvalitatívne vyššej úrovni.  Tieto parametre sa už vo veľkej miere premietli do súčasnej legislatívy a noriem…

Celý článok a vydanie veľtržnej prílohy Aquatherm Times si môžte prečítať >> TU