Pozývame vás na webinár Tri ikonické stavby, ktorý vám ukáže možnosti, ako navrhovať a obnovovať budovy.


TERMÍN: 12.6.2020, 10:30 – 12:00

REGISTRÁCIA >> TU

WEBINÁR JE BEZPLATNÝ.

USKUTOČNÍ SA PROSTREDNÍCTVOM PLATFORMY ZOOM.
Aplikáciu ZOOM nie je potrebné inštalovať. K webináru sa bude možné pripojiť prostredníctvom registračnej linky v piatok 12.6. o 10:30.


Ak by mali architekti Philip Johnson, Mies van der Rohe a  Friedrich Weinwurm splniť dnešné požiadavky na návrh budov s ohľadom na energetickú efektívnosť, ako by sa zmenila architektúra a dizajn ich budov?
Pozrieme sa na ikonické stavby Glass House, Villa Tugendhat a obytný súbor Nová Doba. Ukážeme vám, aká je ich energetická náročnosť a či je možné aj dnes ešte stavať takéto budovy. Či ich nadčasová krása postačuje na získanie titulu udržateľnej stavby. Čo dokážu súčasné materiály a technológie, aký vplyv na hospodárnosť prevádzky má geometria budovy, lokalita a dizajn?

 

 

Až donedávna sa architekti a projektanti nemuseli zamýšľať nad prevádzkou budovy, zaužívané stereotypy sa však menia. Požiadavky na hospodárnosť prevádzky budov sa zvyšujú. Dôvod je prostý. Doterajšia energetická politika založená na využívaní fosílnych palív, významných producentov emisíí skleníkových plynov, patrí do minulého storočia. Dnešnou realitou je znižovanie energetickej náročnosti budov, pokrytie energetických nárokov technológiami s minimálnou produkciou emisií skleníkových plynov.
Dôsledky poznáme. Nielen Bratislava, ale aj ostatné mestá čelia situáciám, ktoré súčasní obyvatelia doposiaľ nepoznali. Teploty stúpajú do výšok, ktoré u nás neboli bežné, letné horúčavy sa začínajú v apríli a jar už nebýva, sucho devastuje krajinu. Čo čaká nás a ďalšie generácie?
Príležitosť pre zmenu v prístupe k navrhovaniu budov, tvorbe urbánneho aj rurálneho prostredia je tu. V súčasnosti je aktuálnejšia, ako kedykoľvek predtým.


LEKTORI A MODERÁTORKA

Palo Pokorný, Ing.arch.
Palo sa po 15 rokoch architektonickej praxe rozhodol, že radikálne zmení prístup k tvorbe. Od roku 2009 navrhuje svoje projekty výlučne v ultranízkoenergetickom až pasívnom štandarde. V portfóliu jeho architektonickej kancelárie je možné nájsť široké spektrum stavieb, od interiérov po priemyselné fabriky; od výstavných expozícií po administratívne budovy. V poslednom období sa špecializuje na rodinné domy a drevostavby, s ktorými žne úspechy tak na domácej ako aj medzinárodnej architektonickej scéne.

Vladimír Šimkovic, Ing.
Absolvent Stavebnej fakulty STU, odbor Pozemné stavby. Spoluzakladateľ a člen Inštitútu pre pasívne domy. Venuje sa energetickej optimalizácii, technologickým konceptom pre energeticky úspornú výstavbu, meraniam vzduchotesnosti energetického plášťa budov. Od roku 2005 pôsobí ako konzultant pre pasívne domy, špecializuje sa na energetickú optimalizáciu výpočtovým softvérom PHPP. Absolvent dištančného vzdelávania na Stavebnej fakulte „Budova a prostredie“. Prednáša na seminároch a konferenciách Inštitútu pre pasívne domy.

Ľubica Šimkovicová, Ing.
Ľuba sa venuje popularizácii udržateľnej architektúry od roku 2005. V tomto roku spoluzakladala občianske združenie Inštitút pre pasívne domy (iEPD). Od roku 2013 je na poste riaditeľky. Vedie viaceré medzinárodné projekty, ktoré sa venujú rozvoju udržateľnej architektúry, pasívnych budov a integrovanému dizajnu. Vyštudovala Stavebnú fakultu STU.