Pripravili sme pre Vás 1. ročník odbornej konferencie o udržateľnom rozvoji miest, perspektívach výstavby, nových prístupoch, materiáloch, technológiách ale aj o nových víziách a výzvach.

Termín:  23.03.2023

Miesto: Spojka Events, Pernerova 697/35, 186 00 Praha 8

Cena vstupenky: Early birds: 4100 Kč (170 eur), Early birds online: 2100 Kč (88 eur)

 PRIHLÁŠKA 

Zámerom konferencie je posunúť diskusiu o využívaní energie pomocou zásad pasívneho štandardu a ďalších kritérií smerom k uhlíkovo neutrálnemu stavebníctvu od rodinnej výstavby až po väčšie projekty.

Viac informácií na  www.konference.pasivnidomy.cz

Pozvánka od Tomáša Vanického: