Seminár sa bude konať v priestoroch Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu, Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava

Organizátori: iEPD, Mestská časť Karlova Ves a Manifest 2020
Termín konania: štvrtok 19.1.2023, 16:00-18:00

Stretnutie by malo byť streamované on-line.
Zo stretnutia bude spracovaný záznam aj správa pre médiá s konkrétnymi výstupmi zo stretnutia.

 


Panelové bytové domy v Bratislave prechádzajú postupnou obnovou už takmer tridsať rokov, no i napriek tomu majú vysokú energetickú spotrebu, ktorú zvýrazňuje súčasná energetická kríza. Na ďalšiu obnovu častokrát chýbajú informácie o inovatívnych riešeniach, ale aj vôľa vlastníkov bytov a spoločenstiev pokračovať v ďalšom zlepšovaní stavu budovy, kde žijú. Ďalším motivačným faktorom sa môžu stať aj tzv. energetické komunity, ktoré podporuje európska legislatíva. Máme už aj na Slovensku pripravené legislatívne podmienky a aké príležitosti vytvára tento koncept pre obyvateľov slovenských sídlisk?
Účelom worshopu je predstaviť inšpiratívne riešenia ako zhodnotiť budovy na bývanie, aké riešenia pomôžu vytvoriť bezpečnejšie situáciu z hľadiska znižovania závislosti na dodávkach energií a otvoriť diskusiu pre záujemcov o obnovu bytových domov a ostatných zúčastnených stránok. Workshop je súčasťou poradentsva pre obnovu bytových domov v rámci projektu Odolné sídliská (Deliver) a je organizovaný s podporou Európskej únie v rámci projektu ERASMUS+.

 


Program

16:00 Privítanie účastníkov a otvorenie diskusie úvodným príspevkom,
16:10 M. Hybský, V. Šimkovic: Čo s panelákmi, obnovovať obnovené?
16:30 H. Zemanová: Súčasná rola správcu bytového domu
16:40 Matúš Gladiš, Poláček & Partners: Energetické komunity v slovenskej legislatíve
17:00 Príklad z praxe: obnova bytového domu Hlaváčiková 22, Edita Hyks
17:15 Moderovaná diskusia – „Ako pomôcť obnove panelových BD“
17:45 Sumarizácia výstupov a ponuka na možné konzultácie pre záujemcov
18:00 Ukončenie

Cieľom diskusie v druhej časti programu bude identifikovať konkrétne výzvy, ktoré prispejú k obnove panelových BD.

Prihláste sa TU