Zaktualizovali sme brožúru Environmentálna certifikácia budov


Brožúra popisuje environmentálne schémy BREEAM, LEED, po doplnení aj WELL v1 a WELL v2, ako aj ich systém hodnotenia. Detailne sa venuje jednotlivým kreditom cielením, na ktoré sa za použitia materiálov a riešení divízii ISOVER, Weber a Rigips dajú dosiahnuť vyššie hodnotiace kritéria. Na základe najnovších poznatkov, divízie ISOVER a Rigips doplnili kredity v schémach BREEAM a LEED, o ktoré sa je tiež možné uchádzať. Zvyšuje sa tak možnosť lepšej úspešnosti pri celkovom hodnotení v certifikačným schémach s použitím našich materiálov.   


Brožúru nájdete pri každej certifikačnej schéme v sekcii Udržateľný rozvoj, Podklady pre certifikátorov BREEAM, LEED a WELL, alebo si ju môžete stiahnuť z tohto linku: https://www.isover.sk/na-stiahnutie/isover-environmentalna-certifikacia-budov-leed-breeam