Izolačné dosky zo skleného vlákna ISOVER STROPMAX nájdete už aj v hrúbke 150 mm.Vďaka, deklarovanej hodnote súčiniteľa tepelnej vodivosti 0,031 W/mK, dosahuje tento produkt vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Pri spomínanej hrúbke tepelný odpor má hodnotu 4,8 m2.K/W.

Izolačnú dosku nie je potrebné lepiť, stačí kotviť.  Vďaka spôsobu aplikácie doska sa najčastejšie používa na zateplenie stropov pivníc rodinných a bytových domov, kde sú stropy často opatrené viacnásobnou vrstvou náterov.


Ďalšie výhody použitia a technické špecifikácie produktu nájdete na stránke: https://www.isover.sk/produkty/isover-stropmax-31