Ako to vyzeralo počas Letnej školy udržateľnej architektúry? 45 študentov, 7 hodín denne, teplota do 35°C vonku, 30°C vnútri, ale vydržali sme to. 10 vynikajúcich lektorov, 11 angažovaných firiem. Veríme, že si študenti odniesli zaujímavé informácie, ale aj zážitky z návštevy ultranízkoenergetickej bytovky Petržalské Dvory a z workshopu. Pre veľký záujem si to možno zopakujeme znovu v septembri ?


 


VEĽKÁ VĎAKA PATRÍ PARTNEROM

 

 


ČO NA TO ŠTUDENTI

Čo sa im páčilo ?
veľmi sa mi páčil priebeh a organizácia celého týždňa, vo veľmi príjemnej atmosfére, témy prednášok boli veľmi zaujímavé, aj praktické riešenia / rôznorodosť prednášok / zaujímavé príklady, zaujímavé prednášky / postrehy jednotlivých firiem a konkrétne riešenia / široké spektrum tém / prezentácia konkrétnych detailov / predstavenie firiem a ich produktov bolo poňaté zaujímavo / super exkurzia, samotný prístup rečníkov, odbornosť a jednoduchosť vysvetľovania / účasť firiem z profesionálnej brandže – všetko sa mi páčilo, páčila sa mi priateľská atmosféra a prístup lektorov k študentom / pri firmách sa mi páčila stručnosť a zrozumiteľnosť technických detailov / názorné príklady, štýl komunikácie, schopnosť upútať pozornosť / páčila sa mi exkurzia na Petržalské Dvory / prospekty / prístup lektorov- bola tu priateľská atmosféra / páčilo sa mi, že sa myslelo aj na občerstvenie 🙂

Čo sa im nepáčilo ?
mohla byť ešte jedna exkurzia 🙂 / zlá akustika, niektorí vzadu nepočuli / prednášky postavené na katalógových informáciách, to nájdem na internete / nedodržanie časových limitov prednášok /  viac informácií z environmentalistiky, nielen ekonomickú a finančnú úsporu, príroda je viac / niekedy veľa rozprávali o normách / niekedy príliš teoretické veci – priveľa tabuliek /

Ktoré témy by chceli doplniť ?
prírodné a alternatívne materiály / viac o drevostavbách / info o CLT paneloch / súčasné príklady zo Slovenska / viac príkladov zo sveta / ešte viac firiem s novými technológiami a ich využitím v praxi / viac tém k obnoviteľným zdrojom / riešenia striech, recyklácia a použitie materiálov z hľadiska ich dostupnosti v lokalite / viac prednášok s architektonickým zameraním /zelené strechy / dôležité stavby vo svete / viac informácií o podlahách / tradičné materiály – nepálená hlina, slama, konope, fasády, strechy / doplniť by sa mohli viac stavebno-konštrukčné témy.


 


Cieľom Letnej školy udržateľnej architektúry je sprostredkovať študentom už počas štúdia kontakt s praxou prostredníctvom informácií od spoločností s kvalitnými produktami, bez ktorých sa dnes nezaobíde moderné stavebníctvo. Študenti vyšších ročníkov, ktorí sa čoskoro už stretnú s realitou, potvrdili, že majú záujem o stretnutie s firmami, produktovými informáciami a a prísť do  profesionálneho života lepšie pripravení.

„LETNÁ ŠKOLA PONÚKA IDEÁLNE PREPOJENIE TEÓRIE A PRAXE.
ZÍSKANÉ SKÚSENOSTI
POMÔŽU ABSOLVENTOM LEPŠIE SA UPLATNIŤ
V
ICH PROFESIONÁLNOM ŽIVOTE,“


Letná škola udržateľnej architektúry je voliteľný predmet v rozsahu štyridsiatich vyučovacích hodín. Je určená pre študentov Fakulty architektúry STU,  avšak zúčastniť sa jej môžu taktiež študenti Stavebnej  fakulty STU.

Termín: 24. – 28.6.2019
Miesto: Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, Bratislava

Program nájdete v  informačnom >> LETÁKU <<
Prihlasovanie a podrobné informácie sú na stránke >> SvF STU <<

Radi Vám poskytneme podrobnejšie informácie ako sa stať partnerom  “Letnej školy udržateľnej architektúry” pre študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave. Kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom kontaktného formulára.

Kontakt: Ľubica Šimkovicová, Ing.