Na posledný júnový týždeň FAD STUOZ ArTUR a iEPD pripravili „Letnú školu udržateľnej architektúry“ – v Bratislave a Hrubom Šure vám predstavíme, ako navrhovať a realizovať udržateľnú architektúru. Je to päťdňové podujatie, ktoré kombinuje teoretické prezentácie základov navrhovania udržateľnej a energeticky úspornej architektúry so získavaním praktických skúseností… LŠUA je pripravená v rámci predmetu Letná škola A (X_LSA_AU – s možnosťou zapísania získaných kreditov teraz alebo v zimnom semestri 2024/25). 

Prihláška tu

Kedy, kde, kto?

Termín: 24.-28.6.2024 (a prípadne voliteľná exkurzia 29.6.2024)
Miesto: FAD STU Bratislava a Ekocentrum ArTUR v Hrubom Šure (pri Senci)

Podujatie je určené predovšetkým pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na FAD a SvF STU (pre nich je letná škola zahrnutá do študijného programu a ocenená pár kreditmi), ale prihlásiť sa naň môžu aj študenti iných fakúlt STU či iných vysokých škôl stavebného zamerania… 

Čo?

Cieľom Letnej školy udržateľnej architektúry je sprostredkovať študentom informácie o udržateľnej architektúre nad rozsah, ktorý vieme pokryť bežnou výučbou, ponúknuť kontakt s praxou prostredníctvom informácií od spoločností s produktami pre udržateľnú výstavbu a predstaviť (teoreticky aj prakticky) „prírodné“ stavebné materiály (hlina, slama…) s minimálnou uhlíkovou stopou. Doplnková voliteľná exkurzia ponúka príklad udržateľného urbanizmu. Predbežný program:

 

Za čo?

Veríme, že vďaka partnerom zadarmo (vrátane dvoch nocí v Ekocentre)!
A za dva kredity v tomto semestri či v ZS 2024/25 (ak ste študent STU).
Plus za pekný diplom potvrdzujúci získanú kvalifikáciu (ak vydržíte do konca 😉 …

Prečo?

Navrhovanie udržateľnej architektúry sa už stáva samozrejmosťou, aj keď  si to nie vždy uvedomujeme – napríklad nové administratívne budovy bez „zeleného“ certifikátu sú ťažšie prenajímateľné a klienti často vyžadujú pri obytných budovách vyššiu kvalitu vnútorného prostredia. K vysokej energetickej hospodárnosti nás núti legislatíva, snaha o znižovanie uhlíkovej stopy podporuje využívanie prírodných stavebných materiálov…  

„Architekt nemôže žiť v ilúziách, odtrhnutý od reality. Musí mať nielen dostatočné praktické znalosti, ale zároveň sa musí učiť byť flexibilný. Informácie a požiadavky musí vedieť akceptovať, analyzovať a vedieť, ako na ne reagovať,“ slovami Ing. arch. Ivany Bendovej, PhD. z architektonického ateliéru Allied Architects International… 

S kým?

LŠUA pripravili FAD STUOZ ArTUR a iEPD, no podporili ju aj naši partneri: Saint-Gobain Construction Products (divízia ISOVER)XELLA Slovensko a Internorm. Prednášky pedagógov FAD doplnia vstupy odborníkov z radov našich partnerov a informácie aj praktické ukážky lektorov zo združenia ArTUR (Architektúra pre udržateľný rozvoj)…

Ako?   Prihláste sa!

Ak sa potrebujete ešte na niečo spýtať, napíšte na henrich.pifko@stuba.sk 

 

Minidom v Hrubom Šúre