Pozývame vás na konferenciu v rámci projektu ERASMUS+ Vzdelávaním k šetreniu obnoviteľných zdrojov energií, ktorá sa uskutoční v aule Fakulty architektúry a dizajnu STU dňa 18.4.2024.


Program 

10:00 registrácia

10.30 privítanie a predstavenie programu konferencie

10.40 Energetická hospodárnosť historických objektov z pohľadu metodiky Pamiatkového úradu SR – Pavol Ižvolt, generálny riaditeľ Pamiatkového úradu SR

11:00 Potenciály a limity integrácie fotovoltaických systémov do historických mestských štruktúr: Prípadová štúdia pamiatkovej rezervácie v Bratislave, Slovensko – Andrea Šeligová, FAD STU

11:20 Aplikácie prírodných riešení pri obnove pamiatok: Prípadová štúdia starého Stavangeru v Nórsku – Ari Trigawan, University of Stavanger, Nórsko (online v AJ)

11:40 Energetické úsporné opatrenia pre historické budovy – Úvahy a návratnosť investícií/ Rory Cullen, Heritage Consultant, The director of Cullen Conservation (online v AJ)

12:10 Strategické postupy pre zníženie emisí CO2 v budovách – Christian Hanus, University for Continuing Education Krems, Rakúsko

12:30 obed

13.30 Problematika instalace nových technologií do stávajících staveb. (Fotovoltaika, akumulace, elektromobilita) – Pavel Hrzina, NPÚ ČR

13:50 Špecifiká metodického dokumentu zameraného na energetickú udržateľnosť II – Ing. arch. Radoslav Mokriš, KPÚ Košice

14:10 Zpráva o způsobech vstupů nové energetiky na území Hlavního města Prahy – Jan Holeček, NPÚ ČR

14:30 Fotovoltika – záchrana alebo záhuba pamiatkového fondu ?- Ing. arch. Radoslav Mokriš, KPÚ Košice


14:50 diskusia


15:30 záver

 

Prihlášky na konferenciu posielajte vyplnením formulára do 12.4.2024. Link na formulár. 

 


Koordinátor projektu: Pamiatkový úrad SR
Partneri projektu:
Národní památkový ústav, Česká republika
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Asociovaní partneri:
Academia Istropolitana Nova
Národný trust, n.o.
Slovenská komora architektov
Slovenská komora stavebných inžinierov