Ďakujeme za vašu účasť na seminári, všetkým výborným rečníkom a rečníčkam za ich prezentácie a za zaujímavú diskusiu.

Záznam čoskoro zverejníme.