Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Geografický ústav Slovenskej akadémie vied a Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave Vás pozývajú na vedeckú konferenciu: „Urbanizovaná krajina, pôda a klíma“, ktorá sa bude konať dňa 7. novembra 2019 v Konferenčnom centre Národného poľnohospodárskeho centra – Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy na Trenčianskej ul. 55 v Bratislave.

TÉMA KONFERENCIE
Regulácia mikroklímy v zastavanom mestskom prostredí je výrazne determinovaná nepriepustným prekrytím pôdy dlažbou, asfaltom, betónom a pod. Zástavba súvisí s populačným rastom a urbanizačným rozvojom v rámci výstavby sídiel, priemyselných stavieb a dopravnej infraštruktúry. Je zrejmé, že v porovnaní s otvorenými zelenými areálmi miest rozlohou väčšia zástavba prispieva k vyššej priemernej teplote a k extrémnym teplotám v letnom období. Vplyv nepriepustných povrchov v mestách na mikro- a mezoklimatické podmienky sa znásobuje existenciou pozorovaných globálnych zmien, predovšetkým klimatickej zmeny.


VEDECKÝ PROGRAM

Blok A) Pôda, voda, rastlinstvo v urbanizovanej krajine a klíme
Blok B) Vzťah urbánnej klímy a krajinnej pokrývky / využitia krajiny


Registrácia je možná do 30.9.2019.

Viac informácií a registrácia >> TU