Príjemné vnútorné prostredie, rýchla výstavba, nízke prevádzkové náklady a vysoký komfort užívania, to sú nesporné výhody drevostavieb, ktoré sú plne využité na prístavbe jedálne ku škole vo Vyžlovke, Česká republika. Drevostavba má riadené vetranie jednotkami aeroschool 600 od spoločnosti Drexel und Weiss.

Motiváciou pre stavbu jedálne bola požiadavka vedenia školy a rodičov na vyšší komfort a kultúru stravovania. Pristavenú budovu jedálne je tak možné využívať v popoludňajších a večerných hodinách aj pre voľnočasové aktivity detí a rodičov, prednášky, workshopy alebo napríklad cvičenie jogy. Obec tak získala nielen potrebnú jedáleň pre žiakov miestnej základnej školy, ale aj viacúčelový priestor pre aktivity miestnych obyvateľov.


Prístavba jedálne je umiestnená na dvor školy a je prevádzkovo spojená s existujúcou budovou. Jedná sa o jednopodlažnú stavbu s drevenou fasádou orientovanou do dvora, vďaka ktorej bude stavba pôsobiť nenápadne a časom splynie s okolitou zeleňou dvora. Dispozične je budova rozdelená na hlavný priestor, určený pre stravovanie detí, na ktorý priamo nadväzuje výdajňa jedla, dva sklady a tiež potrebné sociálne zázemie. Hlavný priestor má veľkú presklenú stenu orientovanú smerom na dvor, čím je vizuálne rozšírený, presvetlený a prepojený s exteriérom.

Drevo je tu uplatnené vo vysokej miere nielen na konštrukciu, ale aj na vnútorné a vonkajšie obloženie stien, akustické podhľady a tepelnej izolácie. Cieľom bolo vytvoriť budovu s prívetivým vnútorným prostredím podľa zásad udržateľného stavania. A tak sú na miesto priemyselne vyrábaných lepených materiálov zložitými technologickými postupmi použité základné drevené prvky vo forme trámov, dosiek, paluboviek či kolíkovaných masívnych dosiek. Je kladený dôraz na precízne remeselné spracovanie ľuďmi na mieste na rozdiel od priemyselného spracovania vo výrobných halách pomocou robotov.

Dom má veľmi dobre zateplenú a vzduchotesnú obálku domu – 450 mm tepelnej izolácie v obvodových stenách a streche, 250 mm tepelnej izolácie v podlahe, výsledok testu vzduchotesnosti energetickej obálky spĺňa požiadavky pre pasívne domy. Je vykurovaný tepelným čerpadlom vzduch / voda napojeným na podlahové kúrenie. Výmenu vzduchu zabezpečujú dve jednotky aeroschool 600 s napojením na snímač CO2. Táto energetická koncepcia prinesie vysoký komfort vnútorného prostredia a extrémne nízke prevádzkové náklady.

Zúčastnení:

Obec Vyžlovka, starosta Jan Pelikán

Návrh domu, projektový manažér: Nikola Tomková

Koncepcia stavby, generálny dodávateľ stavby: Chytrý dům s.r.o.

Vzduchotechnika : Energy Concept, s.r.o., Bratislava