Dom s takmer nulovou potrebou energie je navrhnutý v modernom architektonickom jazyku. Dispozične pozostáva z dvoch ramien – dennej a nočnej časti.  Architektonicky sú stvárnené ako dve prelínajúce sa hmoty s pultovými strechami, jedna s originálne riešeným dreveným obkladom, druhá s výrazným obkladom z Cortenu. 


Objekt je zaradený do energetickej triedy A0, čím výrazne znižuje prevádzkové náklady a zároveň legislatívne predbieha dobu. Je navrhnutý v súlade so zásadami navrhovania pasívnych domov a spĺňa požiadavky, ktoré sa od januára 2021 stanú záväzné pre všetky novostavby. O návrhu sme sa rozprávali s architektom projektu Ing. arch. Jakubom Mikulom zo spoločnosti Vize Ateliér.


Pre koho je dom navrhnutý?

Klientom je mladá rozrastajúca sa rodina. Investor pôsobí v stavebníctve, v renomovanej spoločnosti. Vďaka tomu sme sa bez problémov zhodli v cieľovej energetickej triede, potrebe kvality vnútorného prostredia, či ekonomicko-ekologických výhodách budov navrhnutých v súlade s princípmi pasívnych domov. Mohli sme sa od začiatku sústrediť priamo na architektúru.

Čo bolo určujúcim faktorom hmoty návrhu?

Kvôli limitujúcim rozmerom pozemku a zadaniu investora bolo potrebné rodinný dom rozvrhnúť na parcele v pozdĺžnom smere. Kvôli solárnym ziskom je však kľúčová orientácia najväčších presklení na juh – preto sme pristúpili k rozdeleniu domu na dva trakty (denný / obývačkový a súkromný). Zatiaľ čo izby a spálňa sú rozmiestnené v pozdĺžnom trakte, obývačka je umiestnená v priečnej hmote, otvárajúc sa preskleniami na pozemok. Vzniká na ňom tak intímny priestor, chránený od bližšieho suseda druhou hmotou domu.

Stavba má navrhnutý netradičný kovový obklad, z čoho to vyplýva?

Zakomponovanie obkladu z Cortenu bolo požiadavkou klienta od začiatku. Ide o oceľ, ktorá oxidáciou vytvára na svojom povrchu patinu. Obklad pôsobí ako hrdzavý, ale v skutočnosti je voči korózii veľmi odolný. Materiálovým prevedením fasády sme rozdelili dom na dve hmoty. Súkromný trakt je stvárnený s dreveným obkladom, na obývačkovom je navrhnutý moderný kovový obklad.


Zaujímavý je rozdielny sklon striech jednotlivých traktov, čo je príčinou?

Pri jednopodlažných domoch je vždy pre architekta výzva stvárnenie hmoty domu tak, aby nepôsobila fádne. V tomto prípade sme zvolili hru s dynamickým zošikmením plochých striech. Kým v súkromnom trakte sa sklon prejavuje len v konštrukcii strechy a v interiéri je strop vodorovný, v obývačke je navrhnutý nadštandardný šikmý strop so zväčšujúcou sa svetlou výškou. V najvyššom bode dosahuje výšku 3,7 m.


Ktoré princípy navrhovania pasívnych domov ste pri tomto návrhu využili?

Všetky. V našich návrhoch sa držíme týchto princípov, pretože ich považujeme za kľúčové k vytvoreniu kvalitného vnútorného prostredia. Máme tu pasívne solárne zisky, ktoré nám prenikaním slnečných lúčov cez správne orientované presklenia vyhrievajú v zime interiér. Zároveň sa pasívny dom v lete chráni pred prehrievaním tienením vlastnými hmotami – princíp, ktorý používali už v antike. Nadštandardne veľké presklenia budú zároveň tienené exteriérovými žalúziami, v budúcnosti sa počíta aj s kovovou pergolou.

V zime získanú energiu dom pasívne akumuluje v niektorých masívnych konštrukciách v rámci tepelnej obálky a vytvára tak veľmi stálu vnútornú teplotu. Rekuperácia je samozrejmosťou, ale základom je samotný architektonický návrh, stavebno-materiálové riešenie a dôraz na konštrukčné detaily.


Zaujímavý konštrukčný detail tohto projektu?

Je ich určite viac. Spomenul by so napríklad zakladanie na penovom skle, ktoré je veľmi ekologický tepelnoizolačný a zároveň únosný materiál. Hydroizoláciu sme umiestnili pod základovú dosku, bude dlhodobo chránená pred vlhkosťou a zároveň je súčasťou tepelnej obálky stavby. Ďalej môžem spomenúť kotvenie obkladu na kompozitné kotvy, ktoré majú významne nižší súčiniteľ tepelnej vodivosti než štandardné kovové kotvenia.


Spomenuli ste význam materiálového riešenia a akumulácie. Aké materiály sú tu použité?

Strop je monolitický železobetónový, prípadne v šikmej časti filigránový. Steny sú murované z vápenno-pieskových tvárnic. Tu klient využil nový produkt spoločnosti Xella, ktorý významne skracuje čas výstavby. Ide o veľkoformátové tvárnice Silka Tempo. Spoločne so švagrom vymurovali zvislé konštrukcie za dva víkendy. Vápenno-pieskové murivo využívame pri návrhoch už roky. Má veľkú únosnosť pri relatívne malej hrúbke, ale čo je najpodstatnejšie, veľmi dobre akumuluje teplo. Tepelná stabilita je jedna z kľúčových podmienok kvalitného vnútorného prostredia. Výberom materiálov s vysokou objemovou hmotnosťou a ich rozumným návrhom do vnútra tepelnej obálky domu ste na najlepšej ceste túto podmienku splniť.


Prispieva k nej aj zelená strecha?

Nepriamo áno. Zabezpečuje takzvaný fázový posun. Teda zemina zelenej strechy prijme veľkú časť tepla zo slnečného žiarenia, odsunie možnosť prehriatia stropnej konštrukcie v čase. Táto sa preto počas dňa toľko neohreje, ale zároveň počas noci pomalšie chladne. Nehovoriac o spomalení odtoku dažďovej vody a ďalších ekologických prínosoch.


Tento rok sa budú opäť konať dni pasívnych domov: DPD 2020. Váš ateliér je po druhýkrát spoluorganizátorom. Na aký termín sú plánované?

Je to pre nás významná značka v kalendári, pretože cítime potrebu väčšej osvety stavebníkov v problematike nízkoenergetickej výstavby. Stále je okolo toho príliš veľa mýtov a osobne sa porozprávať s reálnym majiteľom takéhoto domu je podľa nás najlepšia konzultácia. DPD 2020 sa bude konať v termíne 6.- 8.11.2020.


Budeme sa môcť pozrieť aj na túto stavbu?

Či sa bude dať táto stavba navštíviť je otázka skôr na majiteľa domu. Osobne však verím, že pokiaľ bude hrubá stavba hotová, tak sa na tejto stavbe uvidíme.

 

Kontaktujte: https://vizeatelier.sk