Najväčšia stredoeurópska nesúťažná prehliadka modernej architektúry z dreva začína na Slovensku 17. ročník výstavou v priestoroch Rakúskeho kultúrneho centra v Bratislave, na ktorej sa možno oboznámiť s 29 aktuálnymi realizáciami drevostavieb rôznych typológií navrhnutých architektmi zo SR, ČR, Rakúska, Talianska a Švédska. Pre členov SKA a partnerov pripravujú organizátori Salónu v priestoroch výstavy v RKF dňa 2. júna 2022 od 15:00 prednáškovo-diskusné pásmo, na ktorom predstavia svoje diela domáci a českí tvorcovia a etablovaný rakúsky architekt Juri Troy.

Na podujatie, ktoré je súčasťou PVA SKA s počtom kreditov 10, sa treba registrovať na adrese lubica.fabri@archacentre.org do 31. 5. 2022. Ďalšou sprievodnou akciou výstavy bude dňa 3. 6. 2022 od 13:30 komentovaná prechádzka k Pozorovni zvierat Vydrica, ktorá je – podobne ako všetky na výstavu vybrané diela – predstavená aj v publikácii Ročenka drevenej architektúry 2022.

 

Prednáškové pásmo – odborný sprievodný program k výstave & čaša vína


 

2. 6. 2022 (štvrtok) – 15:00 – 20:00

Miesto: Rakúske kultúrne fórum, ASTORIA PALACE, Hodžovo nám. 1/A, Bratislava

Organizátor: OZ Centrum architektúry ARCHA

Spoluorganizátor: Rakúske kultúrne fórum Záštitu nad Salónom drevostavieb 2022 prevzali pani Mag. Margit Bruck-Friedrich, MA, veľvyslankyňa Rakúskej republiky v SR, Slovenská komora architektov (SKA), Spolok architektov Slovenska (SAS).

Podujatie je súčasťou PVA SKA typu B, s počtom 10 kreditov.


Program akcie 2. 6. 2022*:

14:15 – 14:55 – registrácia

15:00 – 17:10

Ľubica Fábri,, riaditeľka Salónu drevostavieb v SR | úvodné slovo a moderovanie diskusií

15:15 – 15:50

Pavel Horák | Prodesi/Domesi | Dom na Kangaroo Island

Zuzana Kierulfová | Createrra | Rodinný dom v Častej

& diskusia: Ako navrhovať architektúru v duchu udržateľnosti pri rešpektovaní prianí klienta a klimatických daností lokality?

15:50 – 16:15

Daniel Kubiš | Kubis Architekti + Juraj Šimek | S-Form | RD BA IV. / 15:45 – 16:00

& diskusia: Benefity a úskalia zmeny konštrukcie stavby na drevostavbu v procese projektu

16:15 – 16:35

Ivan Jarina | Van Jarina | Architektúra z dreva ako „slow design“ – prierez tvorbou

& diskusia: Mimoriadna drevená architektúra a špecifiká spolupráce s dodávateľmi

16:35 – 17:10

Danica Pišteková | Woven | 1:1 Workshop; Andrej Oláh | GRAU | Lightvhouse; Martin Hörmann | OFFICE110 | Pozorovňa zvierat Vydrica

& diskusia: Intervencie vo verejnom priestore a malá architektúra z dreva – potrebujeme ich viac?

17:10 – 17:30 – prestávka

17:30 – 18:30

Juri Troy | Wien, Rakúsko | Celostné stavanie a architektúra; Vybrané drevostavby z portfólia / Prednáška a diskusia v nemeckom jazyku, simultánne tlmočené do slúchadiel, načúvacie staničky pre záujemcov počas prestávky na infopulte akcie.

18:30 – 19:00

TOMBOLA | 10 vďačných cien | losovanie z kontaktov odovzdaných na info pulte akcie, záver prednáškovej série a oficiálnej časti podujatia

19:00 – 20:30

Čaša vína – spoločenský dozvuk podujatia s občerstvením


Sprievodne na recepcii podujatia:

– predaj publikácií Ročenka drevenej architektúry 2022 a starších vydaní titulov Ročenka drevostavieb, iné publikačné tituly o drevostavbách | OZ ARCHA

– staršie tituly a informačné materiály o drevostavbách | zdarma

– dobrovoľný príspevok na zakúpenie stromov v chránených lesoch LOZ Vlk | www.wolf.sk

 

Program – sprievodná akcia 3. 6. 2022 (piatok):
Od 13:30 – komentovaná prechádzka k Pozorovni zvierat v sprievode jedného z autorov diela
vedie Martin Hörmann, OFFICE110, komentuje Ľubica Fábri, OZ ARCHA
Zraz pri amfiteátri Rača (možnosť parkovania), vychádzka potrvá cca 2,5-3 hodiny, vítané sú aj deti/rodinní príslušníci. Registrácia na podujatie do 2. 6. 2022 na adrese lubica.fabri@archacentre.org.
V prípade zlého počasia sa podujatie nebude konať.Registrácia na akciu 2. 6. 2022 a potvrdenia na účel kreditov PVA SKA:

Prosíme členov SKA, aby nám spolu s registráciou na prednáškovú akciu 2. 6. 2022 poslali do 31. 5. 2022 číslo svojej autorizácie na adresu lubica.fabri@archacentre.org Na základe kópie Prezenčnej listiny s číslami autorizácií, ktorú odovzdáme po akcii do kancelárie SKA, spracuje SKA potvrdenia pre PVA.

Doprava na miesto konania 2. 6. 2011 – RKF, Hodžovo nám. 1/A, Bratislava:

Príďte najlepšie busmo, alebo pešo. V mieste akcie sú veľmi obmedzené možnosti parkovania, satisfakciou vám bude pohár dobrého vína a večerná prechádzka.

*Zmenám programu a posunom časov sa chceme vyhnúť, ale nedajú sa vylúčiť.

Trvanie výstavy Salón drevostavieb 2022 v RKF:

23. 5. – 17. 6. 2022– otvorené v pracovných dňoch – 9:00 – 17:00, vstup na výstavu zdarma

www.admagazin.sk| www.salondrevostaveb.cz