Študenti v 16.-tom ročníku súťaže Saint-Gobain Multi Comfort Student Contest riešili lokalitu zahŕňajúcu obytné, vzdelávacie a rekreačné funkcie vo štvrti Saint Denis v Paríži vo Francúzsku.

Celosvetovo sa do národných kôl súťaže tento rok zapojilo 982 tímov.
Na Slovensku sa do súťaže registrovalo 20 tímov. Trinásť z nich sa aj napriek sťaženým podmienkam v dôsledku COVID 19 nevzdalo a odovzdalo svoje návrhy, za čo im patrí veľké uznanie. Porota zasadala 16. septembra 2020 a do medzinárodného kola posunula dva návrhy. 
Na príprave národného kola súťaže a jeho vyhodnotení sa podieľala divízia ISOVER a Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Národného kola sa zúčastnili študenti v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Medzinárodné kolo súťaže sa bude konať v budúcom roku v Paríži, presný termín ešte nie je stanovený.

Hodnotenie poroty si môžete pozrieť tu:
https://www.isover.sk/aktuality/saint-gobain-multi-comfort-students-
contest-2020

Viac o súťaži sa dozviete na stránke: www.isover.sk/studentska-sutaz