Zaujímalo nás, ako túto misiu vidia architekti, ktorí absolvovali náš seminár, teraz pod názvom Škola udržateľnej architektúry, ktorý doposiaľ absolvovalo takmer 270 profesionálov.
Od roku 2010 školíme nielen architektov, ale aj stavebných inžinierov či záujemcov o pasívne domy a udržateľnú architektúru. Desaťdňové školenie je nabité množstvom informácií a poskytuje komplexný pohľad na navrhovanie úsporných budov, riešenie jednotlivých detailov, energetický koncept, integrované navrhovanie, ale taktiež zmysel a dôležitosť takéhoto prístupu k navrhovaniu budov.

Položili sme trom architektom, našim absolventom, tri jednoduché otázky, na ktoré však odpoveď nebola celkom jednoduchá:

1. Myslíte si, že sa v súčasnosti na Slovensku navrhuje udržateľná architektúra?
2. Požadujú vaši klienti pasívny štandard, alebo aspoň energeticky efektívnu stavbu?
3. Keď sa pozriete späť na svoju tvorbu, znamenalo pre vás absolvovanie semináru iEPD „zmenu smeru“?

Čo odpovedali architekti Rastislav Maličký, Michal Paulišin a Daniel Bizoň si môžte prečítať v článku , ktorý vyšiel v článku „Udržateľná architektúra – mission (im)possible?“,  v časopise Eurostav.


Zmena prístupu k navrhovaniu budov s požiadavkou dosiahnutia kategórie A0 je nevyhnutná!
Škola udržateľnej architektúry je výbornou príležitosťou načerpať nové informácie, ktoré sú potrebné pri návrhu a výstavbe, ale aj rekonštrukciách budov. Vyššie uvedené „príbehy“ sú toho dôkazom.

Foto: Ing.arch.Daniel Bizoň

Zdroj: iEPD