Vila v Záhorských Sadoch získala prestížne ocenenie v súťaži STAVBA ROKA 2018 v kategórii bytový/rodinný dom. BLAHOŽELÁME!

Odovzdávanie cien si môžete prehliadnuť v archíve RTVS  od 24 minúty >> TU 

Architektúra: Ing.arch. Pavol Pokorný
Generálny zhotoviteľ: Kontrakting stavebné montáže
Spolupráca: Createrra, s.r.o.

ARCHITEKT PALO POKORNÝ sa po 15 rokoch architektonickej praxe rozhodol, že radikálne zmení prístup k tvorbe. Od roku 2009, kedy absolvoval aj náš seminár Navrhovanie pasívnych domov, dnešná ŠKOLA UDRŽATEĽNEJ ARCHITEKTÚRY, navrhuje svoje projekty výlučne v energeticky úspornom štandarde. V portfóliu jeho architektonickej kancelárie je možné nájsť široké spektrum stavieb, od interiérov po priemyselné fabriky; od výstavných expozícií po kancelárske budovy. V poslednom období sa špecializuje na rodinné domy a drevostavby, s ktorými žne úspechy tak na domácej ako aj medzinárodnej architektonickej scéne. Od roku 2016 je lektorom ŠKOLY UDRŽATEĽNEJ ARCHITEKTÚRY.

KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o. je dlhoročným členom Inštitútu pre pasívne domy. Venuje sa navrhovaniu, výrobe a montáži drevených nosných konštrukcií, drevostavieb a montovaných domov z dreva.

Createrra, s.r.o. je dlhoročným členom Inštitútu pre pasívne domy, je to skúsená projekčná kancelária s úspešnými realizáciami pasívnych domov.


O STAVBE ROKA 2018
24. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2018. Poslaním súťaže je podpora kvality stavebných diel realizovaných na Slovensku, ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Zdroj: iEPD