Podarila jedna s prvých rekonštrukcií školskej budovy do energetickej triedy A0 na Slovensku! 

Budova školy dokončená v roku 1970 prešla nedávno komplexnou rekonštrukciou. Kvalitná architektúra reprezentujúca periódu svojho vzniku trpela aj mnohými dobovými neduhmi, ktoré obmedzovali jej plnohodnotné využitie v súčasnosti. Cieľom obnovy bolo hlavne zníženie energetických strát a zlepšenie vnútorného prostredia stavby. Budova patriaca pred rekonštrukciou do kategórie E tak v súčasnosti spadá medzi stavby s takmer nulovou potrebou energie (AO). Napriek zatepleniu je stále jasne čitateľná pôvodná architektonická kompozícia.

Jedným z autorov je aj náš kolega a lektor Ing.Michal Lešinský. Blahoželáme!


Autori:
PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
Ing. Michal Lešinský
Ing. Mário Pečit

Spolupráca:
Ing. Matúš Benák (stavebná časť)
Ing. Richard Hlinka (statika)
Ing. Richard Duriš (elektroinštalácia)
Ing. Partik Ružič (zdravotechnika)
Ing. Adriana Pilchová (vykurovanie)
Ing. Martina Lešinská (vzduchotechnika)
Ing. Trško Dušan (požiarna ochrana)
Ing. Cíbik Juraj (plán organizácie výstavby)

Investor: Trenčiansky samosprávny kraj s podporou OP KŽP – EŠIF
Zastavaná plocha: 3 113,32 m2
Obostavaný objem: 31 180,60 m3
Investičný náklad: 2,61 mil.€
Návrh: 2016 – 2016
Realizácia: 2017 – 2018
Adresa: Staničná 350/4, Trenčín-Zlatovce, Slovensko


Podrobnejšie informácie nájdete  >> TU