28.9.2023 sa konal seminár o zvyšovaní odolnosti budov na zmenu klímy, spojené s krstom publikácie “Odolné sídliská. Hĺbková obnova budov je smart riešenie pre bytové domy” v rámci projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy , DEveloping resilient, low-carbon and more LIVablE urban Residential area.

Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu (vstup od ulice Ľ. Fullu zboku ZŠ Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62 v Bratislave–Karlovej Vsi, od parkoviska za kostolom).

 


PROGRAM :

  • Otvorenie a privítanie, zástupkyňa MČ Bratislava-Karlova Ves
  • Adaptácia budov na zmenu klímy – predstavenie technického usmernenia na úrovni EÚ, Elena Višnar Malinovská, vedúca oddelenia: adaptácia na zmenu klímy, mestá, politika súdržnosti, medzinárodná spolupráca, Európska komisia, prezentácia tu
  • Odolné sídliská. Hĺbková obnova budov je smart riešenia pre bytové domy, predstavenie publikácie, Ľubica Šimkovicová, riaditeľka, Inštitút pre pasívne domy, prezentácia tu
  • Udržateľná obnova bytového fondu. Prípadové štúdie v Karlovej Vsi, Michal Hybský, Fakulta architektúry ČVUT v Prahe, prezentácia tu
  • Hodnotenie klimatickej odolnosti budov, nástroj Klimasken, využitie zelenej infraštruktúry, Zuzana Hudeková, MČ Bratislava-Karlova Ves, prezentácia tu
  • Krst publikácie „Odolné sídliská. Hĺbková obnova budov je smart riešenia pre bytové domy“
  • Prehliadka Centra pre klímu a biodiverzitu (atriá, interiér a areál ZŠ A.Dubčeka s ukážkovými riešeniami v oblasti mitigácie, adaptácie, a podpory biodiverzity)

Publikáciu si môžete stiahnuť tu.

 

nová publikácia
Ľ. Šimkovicová prezentuje
Michal Hybský počas prezentácie
Elena Višnar Malinovská pokrstila publikáciu ružovými lupienkami

Výstava na nádvorí základnej školy