Inštitút pre pasívne domy je nezisková organizácia, ktorá sa už od roku 2005 venuje podpore rozvoja udržateľnej architektúry, výstavby pasívnych domov a energeticky efektívnej výstavbe. Venujeme sa odbornej činnosti a vzdelávaniu profesionálov. Sme záujmovým združením odborníkov a firiem.

Ani v tomto roku nepoľavujeme. Klimatická kríza je tu, a napriek tomu, že sa menia niektoré normy, stále nie je reakcia spoločnosti na túto hrozbu dostatočná. Krízu takýchto rozmerov nevyrieši jednotlivec, ale široká spolupráca, preto vytvárajú a využívajú príležitosti participácie na projektoch s odborníkmi, štátnou správou a verejnosťou.

iEPD je partnerom Manifestu2020, iniciatívy architektov a odborníkov v stavebníctve, ktorí sa presadzujú za riešenia kliamtickej krízy. Manifest2020 sa stal oficiálnym partnerom New European Bauhaus, projektu Európskej komisie. Iniciatíva Nový Európsky Bauhaus prepája Európsku zelenú dohodu s kultúrou a prostredím, v ktorom žijeme. Vyzýva Európanov využiť príležitosť a priniesť udržateľné riešenia do praxe aj v oblasti architektúry. Jeho hlavným pilierom je rovnováha medzi udržateľnosťou, estetikou a inkluzívnosťou.

Členovia Manifestu na návšteve v prezidenskom paláci

Projekt ClimArchiNet, na ktorom spolupracujeme s Centrom pasivního domu z ČR, si kladie za cieľ zmeniť prístup k navrhovaniu budov na Slovensku a v Čechách. Súčasťou projektu sú diskusné formáty a workshopy s odborníkmi, ktorí hľadajú prekážky a výzvy, ktoré stoja v ceste k udržateľnému, uhlíkovo neutrálnemu stavebnému sektoru do roku 2050. Experti za hlavné výzvy v tomto sektore označujú fragmentáciu zodpovednosti medzi niekoľkými ministerstvami, legislatívne deficity a nedostatočný záujem samotných architektov o opatrenia na zmierňovanie klimatickej zmeny. Preto projekt má za cieľ zvýšiť informovanosť o inovatívnych a udržateľných stavebných projektoch a renovačných opatreniach. Projekt podporila EUKI – Európska klimatická iniciatíva.

Ďalšia užitočná spolupráca smeruje k formovaniu verejných politík, ktoré majú možnosť posunúť naše stavebníctvo udržateľnejším smerom. Platforma Budovy pre budúcnosť, ktorej je IEPD súčasťou, aktívne formuje verejné politiky s cieľom podporovať vysokú kvalitatívnu úroveň výstavby a obnovy budov, pokiaľ ide o energetickú hospodárnosť, kvalitu vnútorného prostredia a princípy udržateľnosti budov. Plán obnovy, nová stavebná legislatíva, eurofondy a klimatický zákon a i. musia byť pod drobnohľadom nezávislých odborníkov, a vznikať s ich expertnými znalosťami z praxe, inak nedosiahneme ciele, ku ktorým sme sa zaviazali – uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

Presadiť zmeny je potrebné v rôznych sférach, k zmene paradigmy môžu prispieť samotní architekti a projektanti svojim prístupom. Na to je potrebné vzdelávanie, v ktorom má IEPD dlhoročné skúsenosti.

Na október sme spoločne so Slovenskou komorou architektov pripravili seminár: Udržateľná architektúra na základe príkladov dobrej praxe. Na príklade výnimočných realizácií zo Slovenska a zahraničia priblížia experti z danej oblasti možnosti, ktoré udržateľná architektúra prináša, ako aj nástroje na ich dosiahnutie. Cieľom seminára je dôraz v oblasti udržateľnej architektúry presunúť z čisto technologických a materiálových riešení na holistické koncepty, ktoré nerezignovali na kvalitu ani estetiku architektonických riešení.

Vzdelávanie pokračuje 3. novembra, začína sa Škola udržateľnej architektúry. Seminár poskytuje množstvo praktických odporúčaní a neoceniteľných informácií, bez ktorých sa žiadny architekt, či projektant nezaobíde, pretože od tohto roku musíme stavať len budovy A0. Viac informácii a prihlášku nájdete tu. Pokiaľ nebude možné učiť sa prezenčne, seminár bude v online verzii.

Na jar sa bude konať Študijná cesta za rakúskymi a nemeckými ukážkami udržateľnej architektúry.Návšteva výnimočnej stavby, zážitok z atmosféry a detailov sa len ťažko dajú niečím nahradiť. Mať možnosť diskutovať o objektoch s ich autormi a inšpirovať sa technicky vyspelým riešením je prirodzeným spôsobom ako posúvať svoju tvorbu na vyššiu úroveň.

Téma udržateľnej architektúry sa však netýka len špičkových architektonických diel, ktoré obdivujeme v časopisoch. Týka sa všetkých aj už existujúcich stavieb, ktoré nemajú túto ambíciu, avšak plnia svoje bežné funkcie. Aj verejné stavby a bytový fond na sídliskách musia reagovať na dopady klimatickej zmeny. Je preto potrebné spolupracovať so samosprávami, aby obnovovali panelové bytové domy a verejné priestory sídlisk kvalitne a efektívne.

To je práve úlohou projektu “DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy” , zvyšovať odolnosť sídlisk na dopady klimatickej zmeny návrhom a realizáciou adaptačných a mitigačných opatrení. Spolupráca s ďalšími odborníkmi a neziskovými organizáciami prináša riešenia pre Bratislavskú mestskú časť Karlova Ves, avšak tieto inovatívne a demonštračné návrhy opatrení budú slúžiť ako príklad pre iné podobné sídliská. Mestám tieto opatrenia pomôžu znížiť uhlíkovú stopu, zlepšiť kvalitu života obyvateľov, zvýšiť ochranu zdravia, znížiť finančné náklady na správu a údržbu majetku obyvateľov aj mestskej časti, ako aj podporiť biodiverzitu. Cieľom je vytvoriť sadu jednoduchých nástrojov, a ponúknuť inovatívne a demonštračné riešenia, aby nedochádzalo k rekonštrukciám, ktoré majú veľké nedostatky z hľadiska estetiky aj energetickej efektívnosti, tak ako tomu bolo v mnohých prípadoch doteraz.

Architektonická štúdia dvoch panelových bytových domov – odolnesidliska.sk

Zaujímavý je aj výskumný projekt C.MIBA, ktorý rozvíja koncepciu udržateľnej rekonštrukcie bývalého internátu z 50. rokov v Bratislave. Nové Centrum pre metropolitné inovácie (C.MIBA) bude jednou z prvých budov energeticky plusových budov na Slovensku, ktoré produkujú viac energie, ako spotrebujú. Projekt je realizovaný v spolupráci s Nadáciou Cvernovka, a je veľmi prospešné, že budeme mať takúto ambicióznu a príkladnú realizáciu. Snáď budú v najbližšom čase nasledovať mnohí ďalší, pretože súčasťou riešenia klimatickej krízy sa musí stať každý z nás.

Pracujete v oblasti výstavby pasívnych domov ako architekt, projektant, realizátor stavebných prác či dodávateľ alebo výrobca komponentov, nevyhnutných pre takýto druh stavieb? Staňte sa naším členom a rozšírte okruh svojich klientov i partnerov. O výhodách členstva si prečítajte viac tu.

Tešíme sa na spoluprácu!